Článek

Výzkum a vývoj

Odpočet na výzkum a vývoj jako možný klíč k překonání krize a získání konkurenční výhody

Současná situace nutí společnosti přehodnocovat jejich investiční plány. Historie nás však již několikrát přesvědčila, že celá řada firem, které se krizí tzv. „proinvestovaly“, získala následně významnou konkurenční výhodu. V případě, že přicházíte na trh s novými nápady na produkty či procesy, můžete si část vynaložených nákladů odečíst od základu daně ve formě odečitatelné položky na výzkum a vývoj. Efektivně tak získáte úsporu, kterou můžete znovu investovat do rozvoje vašeho podnikání.

Jak odpočet na výzkum a vývoj funguje?

O náklady vynaložené na činnosti výzkumu a vývoje („VaV“) si v daňovém přiznání nejprve snížíte základ daně v podobě daňově uznatelných nákladů, následně pak podruhé jako položku odečitatelnou od základu daně. Při současné 19% sazbě daně z příjmů právnických osob tak o téměř jednu pětinu zlevníte tak či tak vynaložené náklady!

Činnosti VaV zjednodušeně řečeno představují činnosti vašich zaměstnanců, při kterých vyvíjíte nová řešení a produkty, technologie, procesy, software apod. a které lze nalézt téměř ve všech oborech podnikání.

Co vše k tomu potřebujete?

Ve srovnání např. s dotacemi je administrace odpočtu na VaV méně náročná. Na rozdíl od některých forem veřejné podpory nepodléhá odpočet na VaV před uplatněním žádnému schválení úřady. Než zahájíte činnosti VaV, je potřeba odeslat na finanční úřad nezávazné oznámení o plánovaném záměru odpočet uplatnit. V oznámení uvedete identifikaci společnosti a název projektu VaV. Následně sledujete odděleně náklady vynaložené na VaV od běžných nákladů. Před uplatněním částky odpočtu v daňovém přiznání zpracujete tzv. projektovou dokumentaci, kde popíšete, co je předmětem VaV, jak budete hodnotit dosažené výsledky, jaké má VaV náklady a kdo z vašich zaměstnanců bude tuto činnost odborně zajišťovat.

Jste ve ztrátě? Nevadí!

I v případě, že na vás současná složitá ekonomická situace dopadla tak významně, že evidujete daňovou ztrátu, vyplatí se zmiňovaný odpočet uplatňovat. Náklady vynaložené na VaV, které nelze odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze přenést do následujících až třech let a odečíst je proti budoucím ziskům. Právě uplatnění odpočtu ve ztrátových letech vám pomůže vytvořit finanční rezervy pro budoucí roky ekonomické regenerace.

Považujete tyto informace za užitečné?