Novinky

Zaměstnanecké benefity

Jak se připravit na změny, které přináší vládní balíček?

Pro zaměstnavatele představují zaměstnanecké benefity nedílnou součást odměňování, pro zaměstnance zase důležité kritérium, podle kterého si vybírají svého zaměstnavatele. Jak daňový balíček ovlivní jejich fungování a jak se touto změnou nenechat zaskočit? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme!

Představíme vám očekávané změny a jejich dopady, poradíme vám, jak se na tyto změny připravit a případně jak nově benefity nastavit. Díky naší komplexní nabídce právních, daňových i HR poradenských služeb jsme schopni vám asistovat také při implementaci vašich nových pravidel.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Benefity dnes v různém rozsahu nabízí téměř každý zaměstnavatel a staly se v podstatě standardem, který zaměstnanci očekávají a většinou i hojně využívají. Mohou ale zůstat běžnou součástí odměňování i po přijetí vládního balíčku a bude jejich poskytování i nadále výhodné? Nebo se věta „nabízíme širokou škálu benefitů“ stane pouze historií?

DOPADY VLÁDNÍHO BALÍČKU

Možná i vám zatím v oblasti benefitů v souvislosti s vládním balíčkem významně omezujícím stávající osvobození od daně vyvstává více otázek než odpovědí. Rádi se s vámi podělíme o náš pohled na chystané změny a podpoříme vás v hledání vhodné cesty, kterou se budete po přijetí vládního
balíčku ubírat.

Náš tým složený z odborníků na pracovní právo z Deloitte Legal, daňových specialistů Deloitte a odborníků na poradenství v oblasti lidských zdrojů Deloitte nabízí pro tyto účely komplexní řešení zahrnující specializované, multidisciplinární poradenství v oblasti zaměstnaneckých benefitů a pomoc s následnou implementací identifikovaných změn.

VLÁDNÍ BALÍČEK SE VÁMI POSKYTOVANÝCH BENEFITŮ NEDOTKNE?

Pokud si myslíte, že se vás výsledná podoba vládního balíčku výrazně nedotkne, doporučujeme provést komplexní audit nabízených benefitů a zhodnotit jak jejich právní a daňovou úpravu, tak jejich aktuální skladbu a vhodnost pro zaměstnance vaší společnosti.

Zaměstnanecké benefity

PŘÍNOSY NAŠEHO ŘEŠENÍ PRO VAŠI SPOLEČNOST

  • Revize poskytovaných benefitů z pohledu finančních nákladů – navržení možných změn ve skladbě benefitů
  • Reflexe současných trendů v odměňování a reagování na potřeby zaměstnanců – personalizace benefitů a reflektování firemní kultury
  • Audit správnosti právního a daňového nastavení zaměstnaneckých benefitů

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

A) Úvodní analýza a workshop

  • Představení jednotlivých změn z daňového i pracovněprávního pohledu – konkrétní dopady na náklady zaměstnavatele a příjmy zaměstnance
  • Poskytnutí doporučení k nově zamýšlenému nastavení
  • Zjištění požadavků zaměstnavatele na další rozsah benefitů (zohledňující finanční, právní i skupinové aspekty)

B) Zjištění potřeb zaměstnanců

  • Zjištění požadavků zaměstnanců na rozsah a formu benefitů na základě dotazníkového šetření

C) Implementace

  • Revize dokumentace – zejména úprava vnitřních předpisů a smluv se zaměstnanci, posouzení možností kolektivní smlouvy
  • Analýza nových možností odměňování a benefitů – dle vašich preferencí a potřeb zaměstnanců
  • Kalkulace dopadů změn v nastavení benefitů
Považujete tyto informace za užitečné?