Farmacie a zdravotnictví

Služby

Farmaceutické právo a regulace 

Farmaceutický průmysl a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků představuje jeden z nejdynamičtějších a nejinovativnějších trhů. Jako takový však nutně podléhá přísné regulaci a dohledu příslušných veřejných orgánů. Pro subjekty působící ve farmaceutickém průmyslu může jakékoli nedodržení právních předpisů znamenat rizika spojená s možnými sankcemi ze strany veřejných orgánů a také reputační a obchodní rizika.

Našim klientům z farmaceutického sektoru pomáháme zejména s následujícími složitými otázkami z oblasti farmaceutického práva a regulací.

S čím vám můžeme pomoci:

  • Právní podpora v otázkách souvisejících s procesem registrace léčiv a klasifikace zdravotnických prostředků a také v oblasti regulace klinického hodnocení a výroby léčiv včetně nastavení souvisejících smluvních vztahů s ohledem na právní dopady. 
  • Vytvoření komplexních distribučních modelů s ohledem na právní a regulační aspekty. 
  • Právní pomoc a zastupování ve správních řízeních vedených státními regulačními orgány, konkrétně Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví (např. v souvislosti s registrací, žádostí o povolení k výrobě nebo distribuci, kontrolními zjištěními a souvisejícími správními delikty). 
  • Posouzení jednotlivých slevových a bonusových systémů z hlediska cenové regulace
  • Poradenství v oblasti dodržování zásad regulace cen a úhrad, konkrétně maximální ceny výrobce a maximální výše přirážky.  
  • Právní služby v oblasti regulace reklamy, zejména posuzování konkrétních reklamních sdělení z hlediska jejich souladu se zákony a předpisy o reklamě, ochraně spotřebitele, nekalé soutěži, právech duševního vlastnictví a dalších právech třetích osob. 
  • Analýza dopadů distribučních modelů v souvislosti s právem hospodářské soutěže, implementace souvisejících interních compliance procesů, včetně poradenských služeb v oblasti dominantního postavení, zejména s ohledem na posouzení jeho možného zneužití, nebo posouzení činnosti sdružení výrobců či distributorů léčivých přípravků. 
Farmaceutické právo a regulace

Kontakt

Tereza Davidová

Tereza Davidová

Senior Managing Associate | Advokát

Tereza působí na pozici Senior Managing Associate v oddělení Bankovnictví a financí v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Tereza se primárně se zaměřuje na poradenství klientům v regulovaných ... více