M&A/Korporát

Služby

M&A

Fúze a akvizice

Akvizice

Klienty podporujeme a radíme jim již od prvopočátečního stadia transakce, tedy od návrhu základního konceptu akvizice, strategického plánování, přes právní audit, až po vyjednání a sepsání smluvní dokumentace a poakviziční kroky. Spolupráce s experty z různých oddělení Deloitte nám umožňuje poskytovat široké spektrum souvisejících služeb pokrývajících všechny aspekty transakce, a to nejen v České republice.

 

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme Vám s plánováním a provedením akvizičních právních prověrek (due diligence).
 • Poradíme Vám optimální právní strukturu akviziční transakce.
 • Připravíme veškerou smluvní dokumentaci a povedeme potřebná jednání s protistranou.
 • Podpoříme Vás v dalších právních záležitostech a krocích souvisejících s koupí či prodejem majetku, podniku či kapitálové účasti, anebo se založením společného podniku, včetně uzavření a vypořádání transakce a případné poakviziční integrace.
 • Získáme licence a povolení státních úřadů potřebné pro akvizici či restrukturalizaci společnosti.

Fúze a restrukturalizace

Náš korporátní tým pracoval pro klienty v řadě restrukturalizací a fúzí společností, včetně nadnárodních. Garantujeme minimální finanční a časové náklady, standardizované požadavky na předložení dokumentů i efektivní proces analýzy ve fázi právního auditu a přípravy právní dokumentace. To vše výrazně snižuje čas strávený managementem klienta na souvisejících krocích.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Připravíme detailní plány přeměn (včetně návrhu všech právních dokumentů) a provedeme všechny kroky sloučení, rozdělení, absorpce, transformace, výkupu podílu minoritních akcionářů, odštěpení, či jakékoliv formy akvizice (prodej podniku nebo jeho součásti, prodej majetku apod.).
 • Provedeme počáteční analýzu právních aspektů plánované restrukturalizace včetně návrhu vhodných řešení a variant realizace s vysvětlením výhod a nevýhod každého řešení.
 • Pomůžeme s určením nejvhodnějšího restrukturalizačního projektu, poskytneme poradenství ohledně strategie transakce včetně řízení rizik, financování a efektivnosti nákladů a také zajistíme kompletní řízení projektu.
 • Získáme licence a povolení státních úřadů potřebné pro restrukturalizaci společnosti.
 • Poskytneme úplné právní poradenství v provedení fúzí a restrukturalizací, konkurzního řízení, či likvidace společnosti.

Due Diligence

Podrobný a profesionálně vedený právní audit cílové společnosti je v dnešní době naprostou nezbytností. Naši zkušení právníci specializující se na právní audity (due diligence) pro Vás rádi provedou audit společnosti, jejíž akvizici zvažujete. Našim cílem je zajistit pro investora potřebné informace o cílové společnosti a předejít tak případným nežádoucím překvapením v budoucnu, jakož i zajištění podkladů a informací nezbytných pro přípravu a vyjednávání akviziční dokumentace. Při provádění auditů spolupracujeme s týmy provádějícími finanční, daňové či provozní audity a díky těmto synergiím dosahujeme vyšší efektivity poskytovaných služeb.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Jsme připraveni Vám pomoci při jednání s prodávajícím o formě a způsobu provedení právního auditu.
 • Připravíme nebo pro Vás vyjednáme dohodu o záměru (Letter of Intent), stanovující základní podmínky provádění auditu a možné akvizice.
 • Provedeme právní audit cílové společnosti v námi doporučeném a Vámi odsouhlaseném rozsahu.
 • Vyhotovíme pro Vás závěrečnou zprávu z právního auditu ve Vámi preferované jazykové verzi obsahující naše zjištění, rizika z nich vyplývající, jakož i návrhy jejich řešení s jejich zohledněním v akviziční dokumentaci.
 • Naše zjištění jsme připraveni Vám osobně prezentovat.

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner a advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více