header image

Článek

Koronavirová krize posílila spolupráci regulačních orgánů a soukromých podniků v oblasti zdravotnictví

Koronavirová pandemie s sebou přinesla mnoho globálních výzev především v oblasti zdravotnictví, farmacie, výroby zdravotnických potřeb a mnoha dalších. Akcelerovala ale také řadu pozitivních změn a inovací nejen v rovině vědecké, ale také regulatorní, průmyslové či technologické. V naší Deloitte studii jsme v tomto kontextu identifikovali čtyři klíčová témata: přístup vlád ke zdravotnickým krizím, regulační orgány a jejich spolupráce s firmami, spolupráce regulačních orgánů na mezinárodní úrovni a spolupráce mezi firmami samotnými. Přečtěte si, jaká je budoucnost zdravotnictví optikou regulací a soukromého sektoru a jak je pro úspěšné překonání krize důležitý koordinovaný postup jednotlivých subjektů.

Předmětem studie, kterou zpracoval Global Regulatory Intelligence Team společnosti Deloitte, jsou aktivity, postupy a spolupráce vlád, regulatorních orgánů a podniků pěti nejlidnatějších světových ekonomik: USA, Číny, Evropské unie, Japonska a Indie. Hlavními tématy reportu byly zejména přístup ke koronavirové krizi, vzájemná interakce a společný postup zmíněných subjektů.

Zpráva Never the same again: How COVID-19 created seismic change in global life sciences regulations

Koronavirová krize vs. digitální technologie

Digitalizace je dlouhodobý proces, který probíhal nejen ve zdravotnictví ještě před příchodem koronavirové krize. Po jejím příchodu však tato transformace zrychlila a stala se ještě důležitějším trendem. Pozitivní dopady měla zejména digitalizace komunikace a monitoringu klinických studií, mimo zdravotnictví pak nepřímo i zavedení režimu práce home office či elektronizace některých interakcí mezi státem a občanem.

Reakce 5 nejlidnatějších ekonomik světa na koronavirovou krizi

USA

  • Regulační úpravy provedené americkými orgány přinesly v reakci na pandemii řadu změn, mezi nimi například zmírnění nároků na žádosti o klinické hodnocení (s cílem urychlit administrativní proces).
  • Několik velkých farmaceutických společností (např. Eli Lilly, Novartis, Gilead, AstraZeneca a další) vytvořilo skupinu s názvem COVID R&D, která sdílí znalosti a zdroje.

Čína

  • V lednu 2020 byla v Číně izolována sekvence genomu viru. Čínské regulační orgány brzy sdílely výsledky výzkumu s WHO pro účely celosvětového výzkumu.
  • Výrobci a distributoři spolupracovali s centrální vládou i provinčními vládami na zadávání veřejných zakázek na základě objemu na léky, u nichž uplynula doba patentové ochrany.

Evropská unie

  • Evropská agentura pro léčivé přípravky v EU (EMA) zřídila pracovní skupinu s cílem urychlit vývoj, povolování a monitorování léčby a vakcín proti COVID-19.
  • EMA spolupracovala s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv na výměně informací o přípravcích a klinických studiích a společně interpretovala údaje podporující regulační rozhodnutí.

Japonsko

  • Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí spolupracovalo s průmyslovými skupinami na stabilizaci dodávek základního zboží v reakci na vyhlášení stavu nouze.
  • Agentura pro léčiva a zdravotnické prostředky – regulační orgán pro zdravotnické prostředky, vakcíny a léky v Japonsku – zavedla několik regulačních změn, které podpořily zdravotnictví a další související oblasti a vědecké obory.

Indie

  • Indie zavedla regulační rámec pro rychlou reakci na COVID-19, včetně urychlení schvalovacího procesu vakcín, diagnostik, profylaktických přípravků a terapeutik.
  • V květnu 2020 Ministerstvo zdravotnictví a rodinné péče zavedlo systém schvalování, který žadatelům umožňuje vyrábět a skladovat vakcíny COVID-19 v rámci klinického hodnocení.

Chcete se o dopadu koronavirové krize na aktivity a spolupráci vlád, regulačních orgánů a soukromého sektoru dozvědět více? Přečtete si kompletní zprávu Never the same again: How COVID-19 created seismic change in global life sciences regulations (v anglickém jazyce).

Považujete tyto informace za užitečné?