Článek

Daniel Cunder, MSF: Člověk z komerčního sektoru v globálním centru mezinárodní neziskovky

Daniel pracoval v OSN, pak i v Komerční bance. Nyní má povinnosti u Lékařů bez hranic. Daniel řídí budování nového globálního IT centra.

Prodlevy v odezvě humanitární organizace mohou mít fatální následky. Daniel má za úkol tyto prodlevy odstranit.

Jak pomáhá centralizované IT centrum koncovému uživateli na misi?

Na misi jako takové je to o tom, že ta podpora přijde rychleji. My teď máme average response na incident 10 minut. Předtím se to počítalo na dny. 

Tam byla prodleva kvůli reportovacím procesům, z terénu to totiž muselo nejdřív do operačních center, které jsou v Bruselu, Amsterdamu, Paříži, Barceloně a Ženevě. Potom to šlo ještě k externím konzultantům, kteří managovali externí microsoftí cloud. A teď jdou incidenty přímo k nám.

Pracoval jsi opravdu dlouho v zahraničí, teď jsi zpátky v Česku. V čem Češi vynikají, co se týče pracovní oblasti, nad jinými zeměmi? 

Češi jsou úžasní perfekcionisti. To nemyslím negativně, my máme zkrátka smysl pro detail. To se odráží i na naší práci tady.

Celá epizoda dCastu s Danielem Cunderem.
Považujete tyto informace za užitečné?