Digitální transformace v biofarmaceutickém průmyslu

Článek

Digitální transformace v biofarmaceutickém průmyslu

Obrovský rozmach digitální diagnostiky a terapeutiky, pacient v centru pozornosti, propojená data a užší spolupráce na regulatorní úrovni jsou důkazem rozsáhlých změn, jež digitální technologie přinášejí do zdravotnictví. Jak mohou biofarmaceutické firmy využít sílu digitálních technologií a připravit se na novou realitu? Na to odpovídá naše studie.

Již vloni poukázaly výsledky průzkumu, který provedla napříč odvětvími společnost Deloitte ve spolupráci s organizací MIT Sloan Management Review, na to, že oproti ostatním sektorům biofarmaceutické společnosti v oblasti digitální transformace zaostávají. Co by tedy měly biofarmaceutické firmy změnit a jaké kroky by měly učinit, aby se z nich staly moderní digitální podniky? Existuje pět klíčových kompetencí, které jsou zapotřebí k úspěšné digitální transformaci:

  1. Rozvoj vědeckých poznatků díky přístupu k novým zdrojům dat a jejich sdílení v rámci ekosystému
  2. Aplikace principů behaviorální vědy s cílem zlepšit stav pacientů, zkvalitnit preventivní péči a přistupovat k pacientům individuálně (využití digitálních prostředků pro komunikaci kdykoliv během dne, gamifikace – díky počítačovým hrám ovlivnit jednání pacientů v souvislosti s dodržováním medikace, se změnou životního stylu apod.) 
  3. Správně definovaná struktura podnikové architektury – efektivní rozvržení technologických plánů, investice do technologií jako součást obchodní strategie
  4. Rozvoj prediktivní analytiky a AI schopností – výpočetní biologie by mohla pomoci identifikovat účinky léčiv ještě před provedením klinických testů
  5. Změna kultury a celkového uvažování, aby se společnosti začaly považovat nikoliv za vědecké organizace, ale za digitální podniky

 

Jaký přínos mají digitální technologie pro biofarmaceutický průmysl:

  • V oblasti výzkumu a vývoje – digitální transformace má potenciál masivně zvýšit produktivitu prostřednictvím aplikace umělé inteligence (AI) a výpočetní biologie na objevování a rozvoj léčiv a zefektivnění klinických testů.
  • V obchodní sféře – cílenější zapojení pacienta a aplikace principů behaviorální vědy by mohly zlepšit výsledky pacientů. Tzv. persona marketing by u poskytovatelů zdravotní péče mohl vést k lepšímu tržnímu povědomí a odpovídajícímu jednání. 
  • V dodavatelském řetězci by sítě digitálních dodávek mohly zvýšit viditelnost produktu, zlepšit jeho sledovatelnost i kontrolu zásob.

Kompletní studii o digitální transformaci v biofarmacii si můžete projít na našem webu. 

Považujete tyto informace za užitečné?