Analýza

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2018

Rozvoj chytré zdravotní péče

Hesly zdravotnictví 21. století se stala slova jako kvalita, výsledky a přidaná hodnota. Zainteresované subjekty po celém světě hledají inovativní a z hlediska nákladů efektivní cesty, jak v nemocnicích i mimo ně poskytovat „chytrou“ zdravotní péči zaměřenou na pacienta a využívající moderní technologie. Co čeká světové zdravotnictví v roce 2018? Znáte aktuální výzvy a trendy tohoto odvětví?

Vezmeme-li v potaz neustále se vyvíjející politiky, postupy a procesy, ale i význam a komplexnost tohoto sektoru, nebude to mít chytrá zdravotní péče vůbec jednoduché. Lékaři zpravidla jen obtížně koordinují objednané pacienty, postupy, sdílení výsledků testů a zapojení pacientů do plánu léčby. Jinými slovy, poskytovatelé péče sice pracují tvrdě, ale pracují také „chytře“?

Bez čeho se chytré zdravotnictví neobejde?

 • Odpovídající léčba je prováděna v náležitém čase, na vhodném místě
 • Lékaři využívají technologie k přesnější diagnostice, léčení nemocí nebo podání péče
 • Všechny subjekty poskytující péči efektivně komunikují a používají informace
 • Odpovídající osoby vykonávají odpovídající práci (např. zdravotní sestry se věnují péči o pacienta, ne administrativním úkonům)
 • Pacienti jsou dostatečně informování a aktivně se podílí na jejich léčebném plánu
 • Nové modely zaměřené na efektivní náklady jsou schopny rozšířit zdravotní péči i tam, kde dříve chyběla
 • Zvyšuje se efektivita, snižuje se plýtvání
2018 Global health care outlook

Výhled pro rok 2018 shrnuje současný stav celosvětového zdravotnictví, zkoumá aktuální trendy a otázky ovlivňující poskytovatele zdravotní péče, národní vlády i pacienty. Jedná se o praktický přehled pro zainteresované subjekty, které usilují o poskytování vysoce kvalitní, nákladově efektivní a chytré zdravotní péče. Právě chytrá zdravotní péče je tím, kam se upírá pozornost budoucnosti celého odvětví. Není to samozřejmě něco, co přijde přes noc. Je to proces, který vyžaduje stoprocentní zapojení všech hráčů na poli, kteří se bez relevantních informací, jasně definovaných výzev, překážek a cílů neobejdou.

V číslech

 • Očekává se, že celosvětové výdaje na zdravotní péči se v období 2017-2021 zvýší o 4,1 % ročně.
 • Výdaje na zdravotní péči za jednu osobu se budou i nadále lišit, a to v rozsahu od 11 356 dolarů ve Spojených státech po pouhých 53 dolarů v Pákistánu v roce 2021.
 • Očekává se, že průměrná délka života se mezi roky 2016 a 2021 zvýší o více než jeden rok – ze 73 na 74,1 let. Počet osob starších 65 let se zvýší na více než 656 milionů, což představuje 11,5 % celkové populace.
 • Úmrtí spojená s onemocněním AIDS klesla z 2 300 milionů v roce 2005 na 1 100 milionů v roce 2015.
 • V roce 2017 trpělo demencí odhadem 50 milionů lidí po celém světě. Předpokládá se, že toto číslo se v následujících dvaceti letech zdvojnásobí.

Výzvy, před kterými stojí celosvětový zdravotnický sektor v roce 2018

Vytvoření kladného ziskového rozpětí v nejisté a měnící se ekonomice zdravotnictví

Systémy veřejného a soukromého zdravotnictví čelí tlakům na výnosy a klesajícím maržím již řadu let. Tento trend bude pokračovat, neboť rostoucí poptávka, modernizace infrastruktury a pokroky v oblasti léčby i technologií již tak omezené finanční zdroje nadměrně zatěžují. Očekává se, že výdaje budou stimulovány stárnoucí a zvětšující se populací, rozšiřováním trhu a rozvojem v léčbě i technologiích. Náklady na zdravotní péči rostou a její dostupnost a pojistné krytí zůstávají problematické.

Globální výhled pro oblast zdravotní péče v roce 2018

Strategický posun od objemu k užitečnosti

Zdravotní průmysl se podílí na rizikových, koordinovaných modelech péče a dále se vzdaluje tradičnímu systému založenému na poplatcích za služby. Zainteresované strany přesouvají svůj zájem od objemu k užitečnosti prostřednictvím reforem politik, programů na podporu efektivity provozu, využívání technologií a péče o zdraví populace.

Reakce na zdravotní politiku a složité právní předpisy

Zdravotnické systémy po celém světě mají v oblasti zdravotní politiky a regulací společné cíle – zajistit pacientům kvalitní péči a bezpečnost, zabránit podvodům a kybernetickým hrozbám. Digitální technologická řešení v oblasti zdravotní péče přirozeně čelí výzvě v podobě ochrany osobních údajů. Kybernetická bezpečnost a řízení rizik při správě dat jsou nadále v centru zájmu.

Investice do technologií s cílem snížení nákladů, větší dostupnosti a zlepšení péče

Exponenciální technologie jsou hybatelem méně nákladné, efektivnější a dostupnější péče v celosvětovém měřítku. Jaké trendy mají vliv na poskytování zdravotní péče?

 • Technologie dají zdravotní péči novou tvář. Ovlivní ji mj. oblasti jako syntetická biologie, 3D tisk, nanotechnologie a doprovodná diagnostika.
 • Nemocnice budoucnosti budou stavět na nově definovaném poskytování péče, digitálních technologiích, umělé inteligenci a kvalitnějším rozvoji nových talentů.

Propojení se spotřebiteli a zlepšení zkušenosti pacienta

Lepším zapojením spotřebitelů mohou nemocnice poskytovat personalizovanější péči a pozdvihnout zkušenost pacienta na vyšší úroveň, a to díky používání digitálních řešení. Ta umožní pacientovi přístup prostřednictvím řady kanálů, včetně zákaznických aplikací nebo portálů pro pacienty. Další digitální kanály a nástroje na podporu spolupráce mezi poskytovateli služeb a zákazníky zahrnují:

 • využívání sociálních médií,
 • poskytování zdravotnických služeb prostřednictvím telekomunikačních technologií, tzv. telehealth,
 • virtuální/rozšířenou realitu.

Vytváření pracovní síly budoucnosti

Výzvy v oblasti pracovní síly ve zdravotnictví, jako jsou nedostatek personálu ve specializovaných nemocničních odděleních a nedostatek pečovatelů, jsou zjevné všude po světě. Při plánování budoucnosti práce budou organizace poskytující zdravotnickou péči muset vyhodnotit fyzickou blízkost, úroveň automatizace a rozvoj talentů.

Zajímá vás, co čeká zdravotnický sektor v roce 2018? Přečtěte si naši celou studii (PDF).

Byl pro Vás tento článek přínosný?