Článek

Farmaceutický průmysl v roce 2023

Pacient na prvním místě, digitální transformace a spolupráce napříč organizacemi

Koronavirová pandemie odhalila, jak důležité jsou digitální inovace pro farmaceutický průmysl. A i přesto, že zdravotnická krize pominula, firmy nadále čelí v oblasti technologií tvrdé konkurenci, měnícím se pravidlům a rostoucím požadavkům ze strany pacientů i zdravotníků. Jak se v tomto prostředí prosadit a udržet si náskok? Odpověď přináší naše studie shrnující výhledy a trendy v oblasti farmaceutického průmyslu.

Ve studii s názvem Farmaceutický průmysl v roce 2023 z dílny Deloitte jsme identifikovali sedm základních faktorů, které budou udávat krok v odvětví. V následujících měsících budou stále důležitější digitální technologie, schopnost přizpůsobovat se změnám v regulacích i na trhu a přístup k otázce ne/rovnosti ve zdravotnictví. Farmaceutický průmysl má před sebou velkou výzvu, ale i velkou příležitost. Pokud firmy zvolí správné strategie a zaměří se na posílení určitých schopností, mohou nadále přinášet přidanou hodnotu pacientům, zdravotníkům a dalším zúčastněným stranám.

2023 Global Life Sciences Outlook

Jak si zaručit konkurenceschopnost v odvětví farmacie?

1. Rozšíření portfólií a vytváření hodnoty

Fúze a akvizice byly v oblasti farmacie a zdravotnictví dlouho na ústupu, ale v roce 2023 lze očekávat obrat. Důvodem je větší konkurence a poptávka po lécích. Novými zdroji příjmů pro firmy z oboru jsou vakcíny a moderní způsoby léčby, jako je buněčná a genová terapie. Naopak firmy v oblasti medicínských technologií se budou zbavovat některých aktiv, aby podpořily svůj růst a otevřely prostor pro nové strategické nákupy.

2. Výzkum a vývoje

Podle průzkumu Deloitte jsou inovace ve výzkumu a vývoji jednou z hlavních oblastí, do kterých chce v roce 2023 investovat až 91 % organizací ve farmaceutickém průmyslu. Téměř polovina z nich je optimistická ohledně budoucnosti sektoru, přesto existují velké finanční překážky pro úspěch současného modelu výzkumu a vývoje, který je nákladný a často s nejistými výsledky/dopady. Aby firmy uspěly v post-pandemické době, musí urychlit digitální transformaci, strategické změny a byznysovou reorganizaci.

3. Dodavatelský řetězec opět jako agenda generálního ředitele

Historicky se řízení dodavatelských řetězců spoléhalo na statické předpoklady dle opakujících se modelů a procesů. V případě neočekávaných nouzových stavů ale tento přístup nemusí stačit. Kvůli nestabilitě spojené s celosvětovou pandemií, geopolitickým problémům a nejvyšší inflaci za poslední čtyři desetiletí se farmaceutický průmysl a zdravotnictví dívají na dodavatelské řetězce jinak. Jejich nový přístup se zaměřuje na zvýšení pružnosti, zjednodušení výrobních procesů a zlepšení jejich sledování v reálném čase.

4. Ceny a úhrady

Geopolitické události, které mají vliv na ekonomiku, systémy proplácení farmaceutických výrobků a zvyšující se konkurence vedly firmy k zavedení dynamických cenových technik, kdy se ceny mění na základě dat o poptávce zákazníků v reálném čase. Důležitým tématem pro farmaceutické společnosti je také zajištění rovného přístupu k léčbě i v případě výkyvů v nákladnosti či dostupnosti léčby.

5. Zaměření na pacienta

Testování na covid-19 podstoupilo alespoň jednou v době pandemie asi 75 % lidí na celém světě. Společnosti tak mají přístup k velkému množství dat, která mohou zpracovávat, vyhodnocovat a využívat. A díky velkému množství klinických studií mohou získávat poznatky, které jim pomohou soustředit se na pacienty a jejich potřeby. Shromažďovat informace o pacientech a jejich zdravotních problémech (a dosahovat nejlepších možných výsledků ve výzkumu) lze také díky digitálním spojenectvím napříč organizacemi.

6. Digitální transformace

Během pandemie byly nuceny společnosti z oblasti farmacie přejít na digitální provoz téměř ze dne na den. Cloudové technologie umožnily zaměstnancům pracovat na dálku a sdílet data přes platformy třetích stran. A to vše navíc s nižšími provozními náklady a zkrácením doby sběru dat. Pandemie urychlila také implementaci digitálních řešení, jako jsou Software-as-a-Service, AI, automatizace, blockchain, nositelná zařízení, AR/VR a digitální terapeutika a další.

7. Posílení rovnosti v oblasti zdraví

Rovnost v oblasti zdraví je klíčovým prvkem každé moderní společnosti. Pro firmy z oblasti farmacie a zdravotnictví by mělo jít o jednu z priorit. Společnosti by proto měly zanést téma do svých strategií, aby rovnost byla hlavní hodnotou nejen v obchodní a distribuční rovině jejich působení, ale i v rámci celé jejich organizace a klientské/zaměstnanecké komunity.

Jaké další trendy budou hýbat světem farmaceutického průmyslu a co musí společnosti udělat pro to, aby si udržely svou konkurenceschopnost? Přečtěte si kompletní studii Farmaceutický průmysl v roce 2023 (v anglickém jazyce).

Považujete tyto informace za užitečné?