Článek

Farmaceutický průmysl v roce 2022

Posílení spokojenosti pacientů pomocí technologií

Digitální transformace, spolupráce mezi společnostmi i institucemi či řízení strategicky významných činností založené na datech – to jsou jen některé z mnoha faktorů, které budou zásadním způsobem ovlivňovat obor zdravotní péče (nejen) v roce 2022. Adaptovat se na novou situaci musí vedoucí nemocnic, zdravotní personál i dodavatelé. A do centra pozornosti se musí dostat především ti, kterých se téma zdravotní péče týká nejvíce – samotní pacienti.

Studie Deloitte s názvem Globální výhled pro oblast farmaceutické péče v roce 2022 zkoumá nejvýznamnější trendy v oblasti zdravotnictví, které s sebou v předchozích letech přinesla pandemie. Mezi ty nejdůležitější patří především technologie a jejich využití. Zdravotnické organizace musí naskočit na vlnu digitální transformace, zmodernizovat své procesy a pomoci tak svým zaměstnancům zvládat jejich práci. A to vše v souladu potřebami a stále se zvyšujícími nároky pacientů.

2022 Global Life Sciences Outlook

Jak mohou poskytovatelé zdravotní péče posílit spokojenost pacientů?

Pacienti jako „spolutvůrci“ procesů

Pacient by měl být vždy na prvním místě. A to nejen jako uživatel (často nezbytné) zdravotní služby, ale i jako klient, který má určitá očekávání a nároky. Aby je organizace mohly naplnit, měly by svým pacientů/klientům naslouchat a přizpůsob jim svá rozhodnutí (od drobných úprav stávajících procesů až po zavedení nových služeb). Pomoci může i digitalizace, která přináší lepší dostupnost informací, snižuje nutnost osobních návštěv lékaře, umožňuje monitoring zdraví skrze dostupné technologie (mobilní aplikace, chytré hodinky) apod.

Tvorba návrhů klinického hodnocení s využitím poznatků od pacientů

Při zpracovávání klinických studií by farmaceutické společnosti měly zohlednit i zkušenosti a potřeby pacientů. Pro maximální efektivitu jsou tedy důležité nejen samotné klinické a regulační výsledky, ale také jejich vhodná interpretace. Studie, resp. výstupy určené pacientům by měly obsahovat informace, které jsou pro ně relevantní, včetně kupříkladu konkrétních, praktických výhod a nevýhod daného léku, produktu či služby.

Práce s daty, personalizované služby a prediktivita

Data, jejich výběr a efektivní práce s nimi mohou významně usnadnit práci zdravotnickým organizacím a pacientům přinést personalizované služby. Data navíc lze využít nejen pro přesnější a rychlejší diagnostiku a vhodnější volbu léčby, ale například také jako nástroj k predikci zdravotních problémů, kterým tak mohou pacienti předcházet. Využívání dat však vyžaduje také důvěru pacientů a zodpovědný přístup na straně organizací.

Investice do digitálních řešení

Digitální technologie se stávají strategickou prioritou. Mohou pomoci zdravotnickým organizacím lépe zvládat každodenní procesy, poskytovat pacientům lepší péči, a ti mohou na druhou stranu snáze interagovat s poskytovateli zdravotních služeb. O technologickém boomu, který posouvá zdravotnictví z vědeckého hlediska, nemluvě. Aby dokázaly firmy naplno využít možností technologií, musí nová řešení finančně podporovat, aktivně je vyhledávat a implementovat, ale také edukovat lékaře i pacienty o výhodách a prospěšnosti moderních postupů a nástrojů.

Holistický přístup

Kromě fyzických zdravotních problémů řeší poskytovatelé zdravotních služeb také duševní problémy pacientů, typicky prostřednictvím různých forem psychoterapií. Tyto služby však už nebývají zajišťovány výhradně externě – stále častěji vznikají interní platformy, které mohou pacientům pomáhat v tomto směru rychleji a efektivněji. Pro zdravotnické organizace to sice znamená investici časovou, finanční i z hlediska lidského kapitálu, výsledkem je ovšem dlouhodobé zefektivnění procesů a kvalitní služba pro pacienty.

4 fáze realizace programu holistických služeb pro pacienty

Fáze 1: Příprava a první kroky

 • Definice služeb a provozního modelu
 • Vytvoření základní cloudové platformy
 • Integrace do interních a externích systémů

Fáze 2: Stabilizace

 • Zpřesnění nabídky služeb
 • Zpřesnění jednotlivých procesů
 • Posouzení modelu poskytování služeb (interní vs. externí)
 • Zavedení systému řízení a reportingu

Fáze 3: Inovace

 • Analýza klíčových interakcí s pacienty pro správné využití dat
 • Rozšíření a zprovoznění programu
 • Neustálé zlepšování procesů

Fáze 4: Další vývoj

 • Vyhodnocení nabídky služeb, akcent na zlepšování podpory pacientů
 • Umožnění proaktivního měření a monitoringu 
 • Optimalizace procesů na základě analýzy

Jaké další trendy budou hýbat světem zdravotnictví v následujících měsících a letech a jak se na ně mohou poskytovatelé zdravotních služeb připravit? Přečtěte si kompletní studii Globální výhled pro oblast farmaceutické péče v roce 2022 (v anglickém jazyce).

Považujete tyto informace za užitečné?