Life sciences

Analýza

Globální výhled pro farmaceutický průmysl na rok 2020

Cena léčiv, výdaje na zdravotní péči vs. nové technologie a vytěžování dat

Aby se společnosti z oblasti biofarmacie a medicínských technologií připravily na budoucnost a udržely si své postavení v neustále se vyvíjejícím byznysovém prostředí, budou muset najít nové způsoby vytváření přidané hodnoty i nové metriky pro optimální vytěžování širokého spektra dat a informací, které jim poskytují moderní technologie. Jaké metriky budou v oblasti zpracování dat klíčové? Jak promění prostředí farmaceutického průmyslu moderní technologie, jako jsou rozšířená realita, internet věcí či strojové učení? Projděte si trendy pro rok 2020.

Díky rozvoji automatizace postupně přebírají roboti od zaměstnanců některé rutinní úkony a vznikají tak nové modely, které podporují pracovníky v rozvíjení jejich schopností a dovedností. Do farmaceutického odvětví promlouvá i umělá inteligence a strojové učení, díky tomu je vývoj nových léků inovativnější, rychlejší a levnější.

Studie Globální výhled pro farmaceutický průmysl na rok 2020, kterou připravila společnost Deloitte, se podrobně zaměřuje na faktory, které jsou příčinou těchto změn, a přichází s návrhy, jak se mohou společnosti v oblasti biofarmacie a medicínských technologií pokusit najít skutečnou přidanou hodnotu pro sebe i zainteresované strany.

 

Globální výzvy pro farmaceutický sektor v roce 2020

1. Vytvoření přidané hodnoty

Pokud chtějí být vedoucí firmy v oboru i nadále úspěšné, musí se zamyslet nad tím, jak transformovat pracovní pozice s ohledem na optimální spolupráci člověka a technologií tak, aby podporovaly rozvoj schopností zaměstnanců a rozšiřovaly jejich dovednosti. Nově vznikající technologie, smysluplná práce a flexibilní modely práce by mohly přilákat novou generaci talentů, která má potenciál vytvořit novou přidanou hodnotu. S ní by se měli ztotožnit zaměstnanci, pacienti i obchodní partneři zapojení do celého ekosystému.

2020 Global life sciences outlook

Klíčová zjištění:

 • V budoucnosti reprezentované interoperabilními daty a jejich zpracováním v reálném čase budou největší návratnosti dosahovat ty společnosti, které zvládnou vytěžovat data tak, aby svým zákazníkům nabídly personalizovaná řešení.
 • Zavádění nových technologií, jako je telemedicína, virtuální klinické testy a umělá inteligence, by mohly zlepšit přístup k lékařskému výzkumu a zvýšit jeho rozmanitost.
 • Velké farmaceutické společnosti budou muset nadále investovat do akvizic společností zabývajících se genovou terapií, zatímco menší společnosti by mohly získat vyšší podíl na trhu tím, že budou vyvíjet a prodávat své výrobky samostatně.

2. Příležitosti a efektivita

Společnosti působící v oblasti medicínských technologií mají příležitost zvýšit svou efektivitu a vypořádat se s novými výzvami prostřednictvím řešení jako je internet věcí, strojové učení, aditivní výroba či rozšířená realita. V novém přístupu k vývoji moderních léčiv již hraje vedoucí roli nová kategorie AI startupů.

Konkurenční boj o talenty v oblasti umělé inteligence bude tvrdý a biofarmaceutické společnosti by neměly dopustit, aby je tradiční myšlení a staré zvyklosti znevýhodňovaly. Nové technologie by také mohly pozitivně ovlivnit změny ve všech fázích dodavatelského řetězce, což by přineslo výhody pro pacienty.

Klíčová zjištění:

 • Poptávka po maloobjemových, personalizovaných lécích vede k odklonu od velkoobjemové hromadné výroby a naopak příklonu k výrobním závodům s širším spektrem produktů, jež vyžadují pečlivé řízení.
 • Novými partnery se stávají velké technologické společnosti, které nabízejí výpočetní výkon, výrobní analytiku a pokročilé systémy řízení dodavatelského řetězce, čímž zajišťují provozní flexibilitu a lepší proces rozhodování.
 • Cloudové technologie umožní lídrům odvětví spolupráci s ostatními biofarmaceutickými společnostmi, menšími biotechnologickými společnostmi, výzkumnými laboratořemi a akademickými institucemi po celém světě.

3. Položení základů pro budoucnost

Komercializace genové a buněčné terapie přichází v době, kdy ze strany regulátorů i veřejnosti dochází k důkladnějšímu zkoumání cen léků. V roce 2020 budou pravděpodobně i nadále hlavními oblastmi zájmu cena léčiv, výdaje na zdravotní péči a otázky přístupu na trh.

Specializované platformy péče o pacienty a zdravotní aplikace pro spotřebitele v současnosti shromažďují stále více dat, dosud však panují nejasnosti, který subjekt nebo jednotlivec tato data vlastní. Dokáží společnosti naplnit očekávání ohledně zachování soukromí a ochrany dat při takto rozsáhlém přístupu k cenným datům o pacientech? V roce 2020 budou společnosti z oblasti medicínských technologií i nadále čelit konkurenci firem z oblasti spotřebních technologií a nových modelů péče. Do hledáčku zainteresovaných stran, včetně investorů, se také stále více dostávají environmentální a sociální aktivity farmaceutických firem.

Klíčová zjištění:

 • Cílenější zapojení pacientů a využívání behaviorálních věd by mohlo vést k lepším výsledkům a akceptaci u pacientů.
 • Společnosti v oblasti biofarmacie i medicínských technologií by mohly těžit z digitálních dodavatelských sítí (DSN), které umožňují větší viditelnost i sledovatelnost produktů a kontrolu zásob v dodavatelském řetězci.
 • Se správně nastavenou ochranou duševního vlastnictví by měly být společnosti působící v oblasti medicínských technologií otevřené tomu, aby prozkoumaly a zvážily možnosti spolupráce s technologickými společnostmi a následně vyvinuly uživatelsky přívětivější zařízení.

4. Pohled do budoucna, prodejní trajektorie

Mezi lety 2019 až 2024 se předpokládá, že celosvětový prodej léků na předpis bude mít pozitivní složenou roční míru růstu (CAGR) 6,9 %, přičemž tržby by měly dosáhnout 1,18 bilionu USD. Stále však panuje nejistota ohledně cen léčiv na největším světovém trhu ve Spojených státech. Mezi další výzvy patří rizika spojená s vypršením platnosti patentové ochrany, zvýšené výdaje na klinický vývoj v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, snížení výroby antirevmatik a nižší investice do výzkumu a vývoje v poměru k tržbám.

Technologičtí giganti nastupují do sektoru medicínských technologií a stávají se přímými konkurenty. Také tlak na ceny, přísnější regulace a provozní neefektivita v důsledku postupující konsolidace odvětví nutí mnoho společností v oblasti medicínských technologií k implementaci účinných strategií snižování nákladů, aby si udržely konkurenceschopnost.

Klíčová zjištění:

 • Společnosti v oblasti medicínských technologií z rozvíjejících se trhů získávají stále větší podíl na zámořských trzích a současně si upevňují pozici na domácím trhu.
 • I přes různé výzvy se očekává, že farmaceutický sektor bude i nadále investovat do výzkumu a vývoje, aby navýšil příjmy z odvětví biotechnologií.
 • Společnosti z oblasti medicínských technologií již nadále nemohou pro zajištění dalšího růst spoléhat pouze na stávající obchodní modely a měly by zvažovat nové obchodní modely při současném fokusu na snížení nákladů.

Považujete tyto informace za užitečné?