Health care

Článek

Prediktivní analytika ve zdravotnictví

Významný přínos pro zdraví pacientů, ale i některá rizika, s nimiž je třeba počítat

Zdravotnictví je jedním z oborů, kde moderní technologie hrají stále významnější roli, a to nejen v rámci léčebných procesů, ale také v oblasti prevence a včasného odhalování krizových situací. V tomto ohledu je jedním z nejnovějších trendů tzv. prediktivní analytika. Ta využívá moderní technologie, jako jsou modelování, vytěžování dat či strojové učení, k vyhodnocování historických a tzv. real-time dat s cílem provádět předpovědi budoucího vývoje.

Jaké jsou hlavní přínosy prediktivní analytiky ve zdravotnictví? Především je to možnost přesnější a včasnější diagnostiky a účinnější léčby. Dále zvyšování kvality personalizované zdravotní péče a také zefektivnění hospodaření zdravotnických zařízení.

Každá mince má ale dvě strany, a jak už to bývá, s výhodami přicházejí ruku v ruce i nezanedbatelná rizika:

  • příliš rychlé tempo změn a vývoje technologií, na které nemusí všichni lékaři stačit reagovat, což může mít dopad na rozhodovací procesy 
  • riziko nesprávné diagnózy, kdy se lékař raději spolehne na „názor“ počítače, ačkoliv sám by na základě svých zkušeností a znalostí rozhodl jinak
  • chyby v algoritmu, které mohou vést ke zkreslení výsledků a tím i k nesprávným lékařským rozhodnutím, a s tím související nedostatečná kontrola a vyhodnocení rizik před implementací přístrojů a technologií 
  • vzhledem k obrovskému množství dat, které datová analytika potřebuje shromažďovat, je zde velké riziko zneužití osobních údajů pacientů

Více se o přínosech i rizicích prediktivní analytiky v oblasti zdravotnictví dozvíte v naší studii.

 
 
Predictive analytics in health care
Považujete tyto informace za užitečné?