Řešení

Služby v regulatorice

Regulatorika zahrnuje všechny oblasti související s regulací a řízením léčiv a zdravotnických prostředků. Spolupracujeme jak s farmaceutickými klienty, tak s regulačními orgány, abychom zajistili, že všechny procesy související s regulací terapeutických látek jsou prováděny v souladu s místními nebo regionálními zákony. Náš tým odborníků je k dispozici pro dlouhodobé i krátkodobé zakázky, aby našim klientům poskytoval služby nejvyšší kvality na trhu.

Našim klientům nabízíme obsáhlý seznam služeb v následujících oblastech regulatoriky:

  • IVDR (In-vitro Diagnostic Medical Devices Regulation)
  • Regulatorní strategie
  • Farmakovigilance
  • Regulatorní compliance 
  • Regulace zdravotnických prostředků (MDR)
  • Clinical Trial Regulation (CTR)
  • Operace v klinických studiích
  • Vstup léčiv na trh

     

Kontaktujte nás

Věra Valešová

Věra Valešová

Senior Manažerka

Věra se zaměřuje na témata spojená s GxP compliance, automatizaci ve farmakovigilanci a implementaci e-klinických databází. Je vzdělaná v oboru neurovědy, a má více než 10 let praxe. V minulosti praco... více