Burza cenných papírů Praha vydává příručku pro nefinanční výkaznictví

Tiskové zprávy

Burza cenných papírů Praha vydává příručku pro nefinanční výkaznictví  

7. března 2023 – Burza cenných papírů Praha vydává první příručku pro environmentální, sociální a správní reporting (ESG) pro české společnosti, které byly vypracovány s technickou pomocí Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a s finanční podporou fondu technické spolupráce (TaiwanBusiness - EBRD Technical Cooperation Fund). Pokyny mají emitentům pomoci objasnit, jak přistupovat k nefinančnímu výkaznictví s ohledem na očekávání investorů v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení.

Reporting o udržitelnosti se stal důležitým prvkem rozvoje moderních kapitálových trhů, neboť roste tlak ze strany regulačních orgánů a investorů na směřování globálních finančních toků k udržitelným investicím. Roste poptávka po větší transparentnosti, pokud jde o to, jak emitenti řídí environmentální, sociální a správní rizika, a v důsledku toho se zveřejnění nefinančních informací stalo základním nástrojem pro měření toho, jak společnosti řídí klimatická rizika a rizika udržitelnosti.
 

„Udržitelným investicím je v posledních letech věnována stále větší pozornost. Evropské trhy jsou svědky rostoucího tlaku na zavádění environmentálních, sociálních a správních kritérií do investičních strategií a Česká republika není výjimkou. Vzhledem k tomu, že nefinanční výkaznictví je pro společnosti jedním ze základních nástrojů k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a vzhledem k neexistenci jednotného standardu pro výkaznictví jsme se rozhodli společně s našimi partnery připravit pokyny, které pomohou společnostem orientovat se v problematice nefinančního výkaznictví. Pro naše kótované společnosti budeme společně s našimi partnery připravovat semináře, které jim pomohou zavést pravidla nefinančního výkaznictví, co nejjednodušeji a nejhladčeji," říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Pokyny, na jejichž přípravě se podílely společnosti Frank Bold a Deloitte Česká republika, se snaží zohlednit mezinárodní a regionální regulační požadavky a osvědčené postupy a jako první v regionu EBRD zohledňují nejnovější regulační požadavky Evropské unie v oblasti udržitelného financování.  

"EBRD je odhodlána podporovat Českou republiku v jejím přechodu na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu v souladu s balíčkem EU o udržitelném financování a jsme rádi, že jsme mohli podpořit našeho partnera BCPP při vypracování příručky reportingu ESG. Materiál je aktuální vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po konzistentních a srovnatelných údajích o podnicích v oblasti ESG a rychle se vyvíjejícímu regulačnímu prostředí pro vykazování udržitelnosti v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že investoři stále více hledají dlouhodobou hodnotu a soulad s cíli v oblasti udržitelnosti a klimatu, jsme přesvědčeni, že příručka zvýší povědomí emitentů o postupech vykazování udržitelnosti a bude hrát klíčovou roli při podpoře přechodu na klimaticky neutrální a zelenou ekonomiku," říká Victoria Zinchuk, regionální ředitelka EBRD pro střední Evropu.

PSE vítá tuto příležitost usnadnit českým společnostem pochopení, zohlednění a vykazování záležitostí ESG v souladu s platnými regulačními požadavky a osvědčenými postupy. Příručka poskytuje užitečný nástroj k podpoře odpovědných a udržitelných investic na celém kapitálovém trhu v České republice.

 

Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,54 % dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.

Považujete tyto informace za užitečné?