Tax Freedom Day

Tiskové zprávy

Deloitte: Češi budou letos na odvod daní pracovat 181 dní, den daňové svobody připadne na 30. června

Praha, 4. února 2020 – Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 181 dní, tedy o jeden den více než loni. V loňském roce to bylo po přepočtu s finálními daty 180 dní. Původní odhad počítal se 174 dny. Den daňové svobody letos připadne na 30. června 2020. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Britové a Norové. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci v Dánsku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V roce 2020 by se měla celková daňová zátěž v české ekonomice opět mírně zvýšit. Letošní rok přináší hned několik důležitých změn. Hned v úvod roku došlo ke zvýšení sazeb spotřebních daní za tabákových výrobků, lihu a hazardu. Zvýšení celkové daňové zátěže by naopak mělo zmírnit snížení DPH u vodného, stočného, stravovacích služeb, točeného piva či kadeřnických služeb. Celkovou daňovou zátěž ovlivní také další zvýšení výdajových paušálů,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. „Dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá. Podle data dne daňové svobody patříme zhruba do poloviny mezi zeměmi EU podle výše celkové daňové zátěže.“

Daně v praxi: nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

Poplatníci a plátci pociťují dlouhodobě nárůst daňového zatížení ale hlavně daňové agendy. Podnikatelé nad plněním svých daňových povinností stráví hodně času, a to i proto, že v řadě případů nevysvětlují pouze nesprávnosti, které sami uvedli ve svých hlášeních, ale objasňují nesprávně uvedené údaje svých obchodních partnerů. Klíčem může být dobře nastavený informační systém respektující všechna lokální specifika a časté změny legislativy a výkladů, což je ale v případě velkých a nadnárodních společností velmi nákladná záležitost.

Finanční úřady posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka/plátce na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení a dalších informačních zdrojů. To klade větší nároky nejen na výše zmíněné  správné nastavení systémů ale  i schopnosti, znalosti a pravidelné proškolení zaměstnanců daňových poplatníků.

„I v letošním roce čeká  poplatníky a plátce v oblasti daní řada změn. Rozšíří se okruh poplatníků, kteří budou muset evidovat své tržby. Intrakomunitární transakce budou vyžadovat  preciznější  a systematičtější dokumentaci pro prokázání skutečnosti, že zboží bylo dodáno do jiného členského státu. Tato změna vyžaduje spolupráci finančního, obchodního a logistického oddělení. Diskutuje se o zavedení digitální daně, která by mohla postihnout i některé velké české společnosti. Další důležitou změnou je i připravovaná novela daňového řádu, která zatím uvažuje o prodloužení například lhůty pro vyplacení nadměrného odpočtu. Toto prodloužení by pak mělo samozřejmě negativní vliv na  cash flow v některých společnostech,” říká Radka Mašková, ředitelka v oddělení daní Deloitte.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočty za předchozí roky jsou vždy aktualizovány při revizi dat statistických úřadů použitých při výpočtu.

 

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, a den daňové svobody:

Země

Počet dnů

Den daňové svobody

Rumunsko

122

2.5.

Bulharsko

129

9.5.

Litva

136

16.5.

Estonsko

154

3.6.

Španělsko

155

4.6.

Kypr

155

4.6.

Slovensko

155

4.6.

Polsko

158

7.6.

Lotyšsko

159

8.6.

Irsko

168

17.6.

Portugalsko

177

26.6.

Slovinsko

178

27.6.

Velká Británie

179

28.6.

Česká republika

181

30.6.

Norsko

182

1.7.

Řecko

184

3.7.

Maďarsko

189

8.7.

Finsko

189

8.7.

Itálie

191

10.7.

Německo

195

14.7.

Rakousko

196

15.7.

Nizozemsko

208

27.7.

Švýcarsko

209

28.7.

Francie

219

7.8.

Belgie

220

8.8.

Švédsko

220

8.8.

Dánsko

226

14.8.

Považujete tyto informace za užitečné?