Private Equity

Tiskové zprávy

Český trh Private Equity a Venture Capital: Velký skok díky jedné transakci   

Praha, 25. července 2019 – Rok 2018 byl na českém trhu private equity a venture capital (PE/VC) ve znamení divestic a fundraisingu. Počet divestic byl oproti roku 2017 zhruba dvojnásobný. Objem nových prostředků od investorů, tedy fundraising, dosáhl 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. V roce 2018 zároveň proběhlo méně nových investic než v roce 2017. Jejich počet je ale v posledních letech víceméně konzistentní. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2018 Private Equity Report, kterou společně vypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA).

 

Hodnotu nových investic v loňském roce raketově vystřelil prodej Zentivy od Sanofi-Aventis mezinárodnímu PE fondu Advent International. „Ačkoli se na českém trhu podobné transakce čas od času objeví, trh patří co do velikosti transakcí spíše mezi ty střední. Zbývající investiční aktivita soukromého kapitálu byla v roce 2018 průměrná. Důvěru investorů pravděpodobně ovlivňuje mírné zpomalování ekonomiky. V investičním rozhodování je patrná vyšší opatrnost fondů, zejména s ohledem na rostoucí cenová očekávání prodávajících,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. 

 

Ve struktuře obchodů je patrná sílící aktivita lokálních a slábnoucí přítomnost mezinárodních fondů. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky. „Ty zaměstnávají více než 58 % všech zaměstnanců a vytvářejí 55 % hrubé přidané hodnoty vytvořené v podnikatelské sféře. To je důvod, díky kterému vidíme nejen příležitost, ale i hluboký smysl pro investice do malých a středních firem. Zároveň věříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádným výsledkům,“ říká Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka fondu ESPIRA Investments.

Oproti loňskému roku výrazně stoupla hodnota divestic. Celkem jich proběhlo devět v celkovém objemu zhruba 180 milionů eur. „Fondy se chovají naprosto logicky, když v době vysokého zájmu trhu o nákup prodávají portfoliové společnosti, u kterých již vyčerpaly svůj potenciál, a přinášejí tak svým investorům lepší zisky. Samozřejmě za tohoto stavu mají naopak mnohem složitější situaci při hledání nových investic,“ doplňuje Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.

České PE/VC fondy loni nasbíraly rekordní sumu na investice. Jejich fundraising dosáhl téměř 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. „Těší nás především to, co by ještě před pěti lety bylo takřka nemyslitelné. Domácí fondy jsou nyní běžně schopné získávat kapitál od domácích subjektů, a to dokonce od typově velmi širokého spektra – od institucí až po individuální investory,“ říká Jaroslav Sopuch, zakladatel PE fondu SkyLimit Industry.

Náznaky zpomalení ekonomiky se projevují nejen v Česku ale i v očekáváních středoevropských investorů. Dle nejnovějšího průzkumu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey se trh investic soukromého kapitálu ve střední Evropě vrací k rovnoměrnému přílivu středně velkých obchodů.

„Menší množství akvizic oproti loňsku v regionu střední Evropy je vyváženo nárůstem divestic. Je to zřejmě kvůli tomu, že období vysokých valuací, které tolik nepřeje investicím, je tím správným časem na ‚sklizeň‛,“ shrnuje Dušan Ševc.

Zpráva CVCA 2018 Private Equity Report vychází ze sběru dat Invest Europe, evropské asociace PE a VC, který je nejreprezentativnějším v rámci odvětví PE/VC. Naleznete ji zde.
 
Závěry průzkumu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey si přečtěte tady.

CVCA
The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v České republice. Jejími členy jsou firmy investující private equity a venture capital (řádní členové) a společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu vykonávají poradenské služby (přidružení členové). CVCA je členem Invest Europe (dříve Evropská asociace private equity a venture kapitálu (EVCA)) a je v úzkém kontaktu s dalšími asociacemi (zejména z regionu střední a východní Evropy) prostřednictvím sítě národních asociací sdružených v Invest Europe. 

 
Považujete tyto informace za užitečné?