header image

Tiskové zprávy

Deloitte: Češi budou letos na odvod daní pracovat 170 dní, den daňové svobody bude 19. června

Praha, 26. května 2021 – Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 170 dní. V loňském roce to bylo po přepočtu s finálními vstupními daty 173 dní. Den daňové svobody připadne na 19. června 2021. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Podobně jako Češi na tom budou i Portugalci a Norové. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V letošním roce se celková daňová zátěž mírně snížila zejména díky změnám ve zdanění příjmů fyzických osob. Mezi důležité změny patří zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, zavedení paušální daně pro živnostníky nebo zavedení stravenkového paušálu. V oblasti zdanění právnických osob došlo ke změnám v oblasti odpisování dlouhodobého majetku. Od letošního roku byla také zrušena daň z nabytí nemovitých věci,“ vypočítává hlavní ekonom Deloitte David Marek. „Po dlouhodobém vzestupu daňové zátěže se loni trend otočil a letos snižování relativní daňové zátěže pokračuje. Odvrácenou stranou je ovšem negativní dopad na hospodaření vládního sektoru,“ dodává David Marek.

Daně v praxi: nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

Celková daňová zátěž zatím klesá. Poplatníci a plátci ale stále pociťují poměrně velkou administrativní náročnost daňové agendy. Řada podnikatelů už ale využívá specializované technologie k tomu, aby nad plněním svých daňových povinností netrávila příliš mnoho času a navíc, aby jejich data poskytovaná finanční správě byla správná.

V minulosti  se finanční úřady zaměřovaly na jednotlivosti. To už ale delší dobu neplatí. V rámci daňových kontrol posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka/plátce na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení a dalších informačních zdrojů. To klade větší nároky na správné nastavení systémů i schopnosti, znalosti a pravidelné proškolení zaměstnanců daňových poplatníků.

„V době pandemie se zásadně snížil počet zahajovaných daňových kontrol. I v řadě společností se činnost soustředila na řešení  aktuálních  a hlavně úplně nových otázek a problémů. Nyní bude potřeba vrátit se zpět k normálu nebo spíše k novému normálu. Je třeba si znovu uvědomit, že pro prokázání správnosti vykázané daně již dlouho nestačí pouze správně vedené účetnictví a dokládající účetní doklady. Poplatník/plátce je v řadě případů povinen svá tvrzení poměrně široce prokázat. Bude nutné zkontrolovat, zda mají společnosti správně zdokumentované nové toky zboží, zkontrolovat správnost fakturování a uplatňování daní u poskytování služeb, zjistit co nového v daňové oblasti přinesly nové vztahy ve skupinách. Finanční oddělení ve spolupráci s ostatními odděleními společností čeká hodně práce,” doplňuje Radka Mašková, ředitelka v oddělení daní Deloitte.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočty za předchozí roky jsou vždy aktualizovány při revizi dat statistických úřadů použitých při výpočtu.

 

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, a den daňové svobody:

 

Země
Počet dnů
Den daňové svobody

Rumunsko

115

25.4.

Bulharsko

131

11.5.

Litva

134

14.5.

Malta

145

25.5.

Lotyšsko

150

30.5.

Velká Británie

151

31.5.

Estonsko

153

2.6.

Irsko

154

3.6.

Kypr

156

5.6.

Slovensko

156

5.6.

Polsko

157

6.6.

Chorvatsko

161

10.6.

Španělsko

163

12.6.

Maďarsko

163

12.6.

Norsko

167

16.6.

Portugalsko

169

18.6.

Česká republika

170

19.6.

Slovinsko

174

23.6.

Nizozemí

178

27.6.

Řecko

179

28.6.

Německo

183

2.7.

Švédsko

185

4.7.

Finsko

186

5.7.

Itálie

191

10.7.

Rakousko

196

15.7.

Dánsko

202

21.7.

Belgie

209

28.7.

Švýcarsko

209

28.7.

Francie

215

3.8.

Považujete tyto informace za užitečné?