Tiskové zprávy

Startuje další ročník Ankety Zákon roku, která hledá nejzásadnější podnikatelský zákon roku 2022. 

Praha, 16. února 2023 – Už počtrnácté bude odborná veřejnost diskutovat a vybírat nejlepší legislativní počin minulého roku, který má pozitivní dopad na podnikání a celkové ekonomické prostředí v Česku. Do letošního ročníku Ankety Zákon roku jich Nominační rada jmenovala celkem pět. Hlasování probíhá od 16. února do 30. dubna 2023 a vyhlášení proběhne v květnu 2023.

Anketu Zákon roku od jejího vzniku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V Nominační radě zasedly dvě desítky autorit z oblasti práva a podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominací:

  • CSRD: Sejmout z očí zelenou pásku (směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti)
  • Urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických systémů (nařízení o stanovení rámce pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů)
  • Transparentní řazení příspěvků ve vyhledávačích (nařízení o digitálních službách)
  • Odstranění administrativních a daňových překážek pro poskytnutí pomoci Ukrajině (zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině)
  • Změny silniční daně (novela zákona o dani silniční)

„Zákon roku má za cíl podněcovat odbornou diskusi o tom, jaké právní předpisy mají pozitivní dopad na podnikání a proč. Tím se snažíme již 14 let přispívat k celkové kultivaci právního a podnikatelského prostředí v České republice. Letošním ročníkem rezonovaly především právní předpisy reagující na mimořádné události, kterým čelíme, ať už se jedná o bezprecedentní ruskou agresi na Ukrajině, inflaci či rostoucí ceny energií. Mimo to jsme diskutovali i dlouhodobější, nicméně neméně přelomové trendy v regulaci podnikání, jako jsou například témata digitalizace a udržitelnosti. Specifikem letošního roku také je, že se oproti předchozím ročníkům diskutovalo mnohem více právních předpisů EU, tři z nich se probojovaly i mezi nominované zákony. Věřím, že i když čistě matematicky byl ten minulý rok 2022 na nové legislativní počiny chudší, podařilo se nám vybrat pět kvalitních nominací,“ říká Jiřina Procházková, předsedkyně Nominační rady Zákon roku a partnerka v Deloitte Legal. 

Martina Jeklová, organizátorka ankety Zákon roku a advokátka Deloitte Legal připomíná, že hledání podnikatelsky přínosných aktivit se netýká jen legislativních počinů: „I letos bychom v rámci aktivit týkajících se Zákona roku chtěli vyzdvihnout nejen právní předpisy, ale i nestátní regulatorní počiny (kodexy, standardy apod.), které vznikly při činnosti soukromých subjektů nebo jejich asociací s cílem regulovat daný segment zevnitř a ukázat na správné profesní postupy (best practice). Dobrovolné zapojení podnikatelů do dodržování těchto samoregulačních počinů přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí a působí proti nekalým praktikám. Mohou pak sloužit i jako inspirace zákonodárci pro připravovanou legislativu. Rádi bychom tedy vyzvali podnikatelskou veřejnost, aby nám zasílala své nestátní regulatorní počiny z uplynulého roku 2022.“ 

V průběhu jara také v Deloitte pod záštitou Zákona roku proběhne několik kulatých stolů se zástupci ministerstev, odborné veřejnosti a podnikatelské sféry, kde se budou diskutovat připravované právní předpisy, které budou mít zásadní dopad na podnikatele v dalších letech. „Věříme, že diskuse mezi státní správou a podnikatelskou sférou o plánovaných právních předpisech může dál podpořit náš cíl, kterým je zlepšování právního prostředí pro podnikatele v ČR,“ doplňuje Jiřina Procházková.

„U některých legislativních změn se při povrchním pohledu může zdát, že jsou pouze dočasnými ad hoc řešeními aktuálního problému. Ve skutečnosti ale mohou být začátkem dlouhodobě zrající trvalé systémové změny. Takový smysl přisuzuji zákonu č. 142/2022 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. V případě této novely se prvoplánově jednalo o reakci na nárůst cen energií, speciálně pohonných hmot v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině. Zrušila se silniční daň pro osobní a nákladní automobily s hmotností do 12 tun. Daň se snížila i pro provozovatele těžkých nákladních automobilů, tahačů a přívěsů s hmotností nad 12 tun, navíc byla zrušena i povinnost průběžně platit zálohy na daň. Opatření je podnikatelskou veřejností vnímáno jako efektivní pomoc zejména malým a středním firmám,“ říká ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR a poradce jejího prezidenta Ladislav Minčič a upozorňuje: „ Ve skutečnosti jde o rázné vykročení k úplnému zrušení této distorzní selektivní majetkové daně, která se výběrově týká jen podnikatelů. Definitivní zrušení bude podmíněno dosažením dohody na úrovni EU. Otevírá se cesta k férovějšímu zdanění negativních externalit v silniční dopravě ať už efektivním zpoplatněním faktického užívání pozemních komunikací, anebo změnou struktury spotřební daně z pohonných hmot. Zákon nominovaný Hospodářskou komorou navíc obsahuje ještě další příspěvky k rozumnému ozelenění naší daňové soustavy, resp. odstranění falešné hry na ekologii – zrušilo se povinné přimíchávání biosložky do paliv a v pracovně-právních vztazích se zavedla poměrně jednoduchá daňová motivace k používání firemních elektromobilů.“ 

„Uplynulý rok 2022 přinesl řadu zvratů a zásadních změn ve společnost: bezprecedentní agresi Ruska na Ukrajině, zvýšení cen energií, vysokou inflaci, a na to navazují společenské, hospodářské a podnikatelské výzvy, jakož i potřebu pomáhat Ukrajině v těžké době. Na novou situaci logicky reaguje i řada předpisů, které si zaslouží nominaci v anketě Zákon roku. I letošní ročník této ankety, v níž se hlasuje o nejpřínosnější legislativní počin, přináší pětici nominovaných zákonů. Jsem zvědav, který kandidát nakonec v anketě zvítězí. Zda to bude zákon v oblasti daní v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, který zjednodušuje pomoc válkou zmítané zemi a uprchlíkům a zamezuje nelogickému zdanění či jiné administrativě. Vedle nepochybně nejpalčivějšího a nejaktuálnějšího dění na Ukrajině čelíme jako společnost dlouhodobě například také vlivu klimatických změn. Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti by měla usnadní firmám adaptovat se na novou realitu. Odborníci očekávají, že sjednocení způsobu informování o udržitelnosti by mělo narovnat podnikatelské prostředí, tak aby reporty byly skutečně srovnatelné. Zastoupeno v nominaci je také dnes již nepostradatelné online prostředí, kdy nařízení o jednotném trhu digitálních služeb přispívá k jeho větší transparentnosti jak pro spotřebitele, tak i pro podnikatele, nebo změny silniční daně. Jde o dílčí, nicméně efektivní pomoc podnikatelům. Na omezení a ohrožení bezpečnosti dodávek plynu do EU pak flexibilně reaguje urychlení povolovacích procesů při budování fotovoltaických systémů, což přispěje k rychlejšímu zavádění obnovitelných zdrojů,“ dodává Robert Němec, předseda České advokátní komory.

„Velmi vítám, že ve výběru je v tomto roce i zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon operativně a pružně reaguje na vzniklou bezprecedentní situaci, a to v oblasti daňové. Je veden snahou daňově podpořit pomoc Ukrajině a uprchlíkům utíkajícím z Ukrajiny před válkou. Řeší daňové důsledky poskytované pomoci jak z hlediska poskytovatelů včetně například zaměstnavatelů, tak z hlediska příjemců, a to včetně zaměstnanců. Jeho velký význam je také v tom, že přináší daňová řešení, která jsou aplikovatelná i v jiných podobných situacích. Byly jsme spolu s ostatnímu komorami a zástupci podnikatelů iniciátory této normy a podílely jsme se na jeho přípravě i následné aplikaci v praxi. Význam teto normy je tedy i v tom, že vznikla tak jak by právní předpisy, které usnadní podnikání vznikat měly, to je ve úzké součinnosti, spolupráci a komunikaci s komorami a zástupci podnikatelů, to je s uživateli těchto předpisů,“ komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů a organizátora a elektronicky na webu www.zakonroku.cz/hlasovani a prostřednictvím mediálních partnerů.

Považujete tyto informace za užitečné?