Změna DPH a její vliv na inflaci a veřejné finance

Tiskové zprávy

Změna DPH a její vliv na inflaci a veřejné finance

leden 2023

Česká vláda na začátku roku 2023 oznámila, že má v plánu upravit nastavení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Hlavním cílem má být především celkové zjednodušení daňového systému. Ve vztahu ke státnímu rozpočtu má být změna neutrální (tzn. nemá primárně sloužit k nalezení dodatečných příjmů).

 

Jaký dopad bude mít případná změna sazeb DPH na inflaci a veřejné finance?

  • Aktuálně existují tři sazby DPH: základní sazba 21 %, 1. snížená sazba 15 % a 2. snížená sazba 10 %.
  • Vláda chce nově nastavit pouze jednu sníženou sazbu daně, a to v intervalu mezi 10 % a 15 %. Základní sazba má zůstat beze změny.
  • Nastavení snížené sazby daně na úrovni 13 % by podle vyjádření ministerstva financí představovalo mírný výpadek příjmů ve státním rozpočtu, naopak nastavení na úrovni 14 % by znamenalo mírné zvýšení příjmů ve státním rozpočtu.

 

Dopad na inflaci

  • Pro sazbu ve výši 13 % by byl dopad na inflaci následující: zdražení zboží a služeb ve 2. snížené sazbě DPH by zvýšilo inflaci o 0,41 procentních bodů a zlevnění zboží a služeb v 1. snížené sazbě DPH by snížilo inflaci o 0,35 procentního bodu. Celkový dopad na inflaci by byl tedy zanedbatelný, nárůst by činil přibližně 0,06 procentního bodu.
  • Pro sazbu ve výši 14 % by byl dopad na inflaci následující: zdražení zboží a služeb ve 2. snížené sazbě DPH by zvýšilo inflaci o 0,55 procentních bodů a zlevnění zboží a služeb v 1. snížené sazbě DPH by snížilo inflaci o 0,17 procentního bodu. Celkový dopad na inflaci by byl kladný a znamenal by přibližný nárůst o 0,37 procentního bodu.

 

Dopad na veřejné finance

  • Nastavení jediné snížené sazby DPH na 13 % by zvýšilo výběr daně u položek, které nyní podléhají 2. snížené sazbě DPH, o 15 mld. Kč. Zároveň by se snížil výběr daně u položek, které dnes podléhají 1. snížené sazbě DPH, o přibližně 13,4 mld. Celkově by se výběr DPH zvýšil o 1,6 mld. Kč.  
  • Při nastavení jediné snížené sazby DPH na 14 % by se zvýšil výběr daně položek, které aktuálně podléhají 2. snížené sazbě DPH, o 20,1 mld. Kč a snížil by se výběr položek, které nyní podléhají 1. snížené sazbě DPH, o 6,7 mld. Celkově by se inkaso DPH zvýšilo o 13,4 mld. Kč.

 

Původním záměrem zamýšlených změn je především zjednodušení daňového systému a samotná změna by měla být více či méně fiskálně neutrální. Dopočítali jsme tedy i výši sazby jediné snížené sazby DPH, která by byla zcela neutrální ve vztahu k výběru DPH. Podle našeho výpočtu takovou podmínku splňuje sazba DPH ve výši 12,86 %.

Považujete tyto informace za užitečné?