Článek

Průvodce účetnictvím nemovitostí v roce 2023

Právě vyšel praktický průvodce aktuální daňovou a účetní problematikou realitního sektoru!

8. vydání, březen 2023

Rádi bychom vám představili osmé vydání publikace, která se zabývá aktuálními daňovými a účetními předpisy, které jsou specifické pro trh s nemovitostmi. Průvodce připravili odborníci společnosti Deloitte pro právníky, kteří mají na starosti účetní a daňové záležitosti v realitních společnostech ve střední Evropě.

Osmé vydání Průvodce účetnictvím nemovitostí v roce 2023 doplňuje vydání publikované v roce 2022. Nové vydání nabízí aktualizovanou část týkající se požadavků standardů IFRS. Dále jsou v průvodci uvedena nová témata, jako koncepce předpokládaných nákladů pro účetní jednotky, které poprvé aplikují standardy IFRS, nedávné rozhodnutí Rady pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) o účtování slev na nájemném, pojistném při odstoupení, splatného zádržného, transakce prodeje a zpětného pronájmu a úvahy týkající se funkční měny.

Tato publikace se rovněž zabývá hlavními daňovými aspekty, kterým čelí investoři do nemovitostí v různých středoevropských zemích. Průvodce se zaměřuje na hlavní a aktuální problematické aspekty, které investorům v oblasti nemovitostí v praxi přinášejí komplikace.

Vzhledem ke stále rostoucímu významu environmentálních, sociálních a správních záležitostí (ESG) je v letošním průvodci uvedena samostatná kapitola, která se kromě mandatorních požadavků zabývá také otázkami souvisejícími s novou Směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), která byla zavedena v reakci na potřebu transparentnosti v souvislosti s udržitelným rozvojem a také pro pochopení všech rizik a příležitostí, která s ním souvisí. Kromě toho kapitola o oceňování obsahuje další informace o potenciálním dopadu ESG na ocenění investic do nemovitostí reálnou hodnotou.

„Opravdu věříme, že tento průvodce bude spolehlivým zdrojem informací o nejdůležitějších účetních a daňových aspektech v oblasti nemovitostí. Také doufáme, že naše publikace usnadní práci odborníkům při sestavování účetních závěrek a zpráv, což v konečném důsledku povede ke shromažďování spolehlivých informací, které splňují nejvyšší standardy realitního odvětví.“

- uvedla Ewelina Dufrat, Partner Associate, Audit & Assurance.

Real Estate Accounting Guide 2023
Považujete tyto informace za užitečné?