Článek

Real estate trh ve střední Evropě

Zvýšená aktivita na trhu i objem transakcí

Téměř polovina respondentů z řad developerů a investorů očekává v následujícím období zvýšení aktivity na realitním trhu (46 %) i objemu transakcí (48 %) v celém regionu střední a východní Evropy. Přitom ještě loni v dubnu plných 88 % předpokládalo, že vlivem aktuální situace dojde k propadu. Rok po vypuknutí pandemie se už ale zase začíná objevovat optimismus, zejména pokud jde o příznivější ekonomické klima či dostupnost dluhového financování.

Výsledky Průzkumu důvěry na trhu real estate (Deloitte Real Estate Confidence Survey) ukazují na návrat předpandemického optimismu. Zatímco v dubnu 2020 více než 80 % developerů potvrdilo, že s ohledem na covid-19 měnili strategické kroky, zkraje letošního roku se to dotýkalo už jen 45 % z nich. Významně poklesly i obavy týkající se získávání finančních prostředků, z 35 % ve druhém kvartálu 2020 na 18 % v prvním letošním kvartálu.

Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe

„Odpovědi shromážděné v rámci průzkumu Deloitte ukazují, že developeři, investoři a realitní experti očekávají na středoevropském trhu příznivější ekonomické klima. Pomalu tedy dochází k návratu k trendu, který započal před vypuknutím pandemie. S tím souvisí i zvyšující se aktivita na trhu, vyšší objemy transakcí a lepší dostupnost dluhového financování. Z velké části se tak děje i proto, že rezidenční, průmyslový a logistický sektor patří mezi nejodolnější segmenty, které dokázaly ustát negativní dopady globální krize.“

Miroslav Linhart, vedoucí partner Deloitte v oddělení finančního poradenství

Průzkum důvěry na trhu real estate ve střední Evropě

2. čtvrtletí 2020 vs. 1. čtvrtletí 2021
  • V lednu 2020, tedy před pandemií, nadpoloviční většina investorů (51 %) vyhlížela nové příležitosti, zatímco 36 % se chtělo soustředit na správu současných portfolií. Globální krize ale jejich plány změnila a již v dubnu došlo k výraznému zvýšení podílu zaměřeného na správu stávajícího portfolia (nárůst o 27 procentních bodů) a naopak k poklesu zájmu o zahájení nových investic (minus 20 procentních bodů).
  • Situace spojená s pandemií covidu-19 v dubnu 2020 vedla plných 88 % respondentů k prognóze ohledně poklesu celkové aktivity trhu, přičemž růst předpokládalo pouze 5 %. O další dvě čtvrtletí později už pesimistické odpovědi byly zastoupeny jen u 21 % respondentů, bezmála polovina (46 %) navíc na real estate trhu očekávala zvýšenou aktivitu.
  • Ve 2. čtvrtletí 2020 vůbec žádný respondent nepředpokládal, že se ekonomika ve středoevropském regionu zlepší, a pouze 4 % věřila, že zůstane stejná. Naproti tomu v 1. čtvrtletí 2021 už zlepšení očekávalo 39 % respondentů. 
  • Zvýšení dostupnosti dluhového financování předpokládala ve 2. čtvrtletí 2020 pouze 3 % respondentů, naopak zkraje letošního roku už číslo stouplo na 24 %.

Průzkum důvěry na trhu real estate ve střední Evropě proběhnul v lednu a únoru 2021. Podrobnější závěry najdete v aktuálním vydání Deloitte Real Estate Confidence Survey.

Považujete tyto informace za užitečné?