Analýza

Vývoj na rezidenčním trhu 

Analýza nabídky realitních portálů do první poloviny dubna 2020

Shrnutí analýzy

V týdnu od 16. března 2020 se mnoho věcí změnilo. Realitní svět se ze dne na den (po)zastavil tak rychle, jak rychle se rozběhla pandemie koronaviru. Spolu s developerským trhem postupně hibernovala i nabídková a prodejní část realitního trhu second handu a v některých oblastech ČR se zásadně změnily poměry na nájemním trhu. Zásadnější změny na trhu nájemního bydlení lze sledovat především v Praze, a to díky nabídce bytů z platforem krátkodobého ubytování. Zároveň je patrné, že trh nájmů na nastalou situaci reaguje významně rychleji než trh prodejů. 

Další vývoj na poli rezidenčních nemovitostí bude záviset zejména na tom, jak dlouho ještě bude ekonomika uměle utlumena a zároveň, zda stát roztočí obávanou spirálu administrativních změn, které jsou spojené s diskutovaným zrušením daně z nabytí nemovitosti.

 
  • V Praze se snížila od poloviny března do poloviny dubna mediánová cena nabídek nájmů o cca 10 % (o 30 Kč/m2/měsíc). Pro 60 m2 byt to je snížení o 1 800 Kč/měsíc.
  • V Praze se počet nových inzerátů k nájmu bytů zvýšil na úroveň kolem 2 000 týdně, zatímco se čtyřletý medián nové týdenní nabídky pohyboval kolem 1 250.
  • Podíl bytů k nájmu, které se stáhly z inzerce do 14 dnů (indikace prodejnosti) od zveřejnění klesl z obvyklých 40–45 % na 25 %. Tento podíl se v současnosti již zvyšuje. U prodejů pokles není tak výrazný.
  • Nabídková cena prodejů bytů na inzertních serverech v Praze zůstává relativně stabilní. Na trhu se zatím objevují jen jednotlivé případy nabídek bytů pod tržní cenou, což se děje zejména u nabídek, u kterých jsou majitelé nuceni k rychlému prodeji. Množství těchto prodejů ale zatím není takové, aby se výrazně snížil průměr celého trhu.
  • V Praze byla v první polovině dubna utlumena aktivita nabídky bytů k prodeji ve srovnání s čtyřletým mediánem o zhruba 38 %. Počet nových inzerátu v regionálních městech klesl o 25 %.
  • V týdnu od 5. 4. se v krajských městech z prodeje stáhlo cca 200 bytů, přičemž počet nových inzerátů se pohyboval na úrovni 500 nových nabídek za stejné období. Jde tak o dočasnou téměř dvojnásobnou nabídku oproti poptávce.
Vývoj na rezidenčním trhu
Považujete tyto informace za užitečné?