Directors' Alert

Článek

Directors’ Alert 2021

Nová éra podnikového řízení začíná nyní!

Management společností je v současné době vystaven neodkladným výzvám při hledání cesty k prosperitě v nejisté budoucnosti. Jak se budou regionální ekonomiky postupně vzpamatovávat z dopadů pandemie COVID-19, bude se měnit i agenda spojená se správou a řízením společností. Jak co nejlépe obstát ve světle nadcházejícího vývoje? Řešením se zabývá právě publikovaný Directors’ Alert 2021.

Directors’ Alert 2021 (část druhá)

V aktuálním Directors’ Alert 2021 naleznete rozhovory se dvěma řediteli společností ze Singapuru a Německa a názory globálních lídrů Deloitte na aktuální témata, mezi které se řadí zejména: 

  • Zotavení a návrat k „new normal“
  • Podnikové řízení s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelnost
  • Nové výzvy v podnikovém řízení a vedení společností
  • Aktuální priority managementu 
Directors' Alert 2021 (část druhá)

K budoucímu efektivnímu řízení společností bude třeba vytvořit a podporovat chytré, efektivní a kvalifikované vedení, doplněné o otevřenou komunikaci a odhodlání k transformaci.

Directors’ Alert 2021 (část první)

Řada společností se bude muset transformovat, aby překonaly nástrahy, které se objevily v souvislosti s pandemií COVID-19. Tyto změny budou vyžadovat odvážné kroky a nové dovednosti ze strany vedení společností. Tak, jak došlo k přesunu managementu ze zasedacích místností za monitory počítačů, došlo i ke změně tradičních témat, která management doposud řešil.

Pojmy jako růst, zisk či struktura nákladů společnosti uvolnily místo novým tématům vyvěrajícím z potřeby reagovat na novou realitu. Blíže se o aktuálních výzvách rozpovídaly v první části Directors’ Alert 2021 čtyři významné osobnosti z různých oblastí byznysu. A jakých oblastí se dotýkají?

  • Potřeba akcelerace inovací a digitalizace ve společnostech
  • Schopnost managementu rychle reagovat na hrozící rizika
  • Péče o zaměstnance a ochrana jejich zdraví
  • Klimatické změny a role managementu v této oblasti
Directors' Alert 2021 (část první)
Považujete tyto informace za užitečné?