Lidé

Jaroslava Kračúnová

Business Integrity Deloitte Legal

Partner | Advokát

Jaroslava Kračúnová

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na správu a řízení společností (corporate governance), odpovědnost managementu, trestnou činnost bílých límečků, trestní odpovědnost právnických osob, dodržování trestněprávních předpisů a systémů řízení compliance (compliance management systems), prevenci úplatkářství, podvodů a korupce, whistleblowing a ochranu osobních údajů. Je také vedoucím implementátorem systému řízení proti úplatkářství s certifikací ISO 37001.

V rámci své praxe v oblasti Business Integrity vede Jaroslava právní týmy při forenzních šetřeních ve významných českých a evropských společnostech. Radí klientům v následných právních krocích, které je třeba učinit při vedení právních sporů a vyšetřování trestné činnosti. Zkušenosti získané při vyšetřování zúročila a zjištěné nedostatky v procesech během vyšetřovacích projektů využila k vytvoření efektivních compliance programů pro klienty. 

Ve významné části své praxe v oblasti ochrany osobních údajů se zaměřuje na komplexní projekty implementace GDPR. Byla rovněž členkou pracovní skupiny pro přípravu adaptačního zákona k GDPR a členkou pracovní skupiny pro implementaci směrnice NIS 1 do české legislativy.  

Jaroslava Kračúnová