Článek

Kodex správy a řízení společností ČR

Deloitte Corporate Governance Centrum pro Českou republiku se podílelo na tvorbě Kodexu správy a řízení společností ČR. Kodex navazuje na Principy správy a řízení společností vydané v roce 2015 OECD ve spolupráci se státy G20. Jeho cílem je pevně zakotvit v českém prostředí standardy a osvědčené postupy v duchu transparentnosti, odpovědnosti a dlouhodobé perspektivy společností.

Kodex je určen zejména veřejně obchodovaným společnostem a jiným společnostem, které mají povinnost uplatňovat určité standardy správy a řízení společností podle zvláštních právních předpisů, jakož i společnostem, u nichž taková povinnost vyplývá ze zakladatelských dokumentů či z jejich účasti v podnikatelském seskupení. Zároveň lze Kodex doporučit i širokému okruhu akciových společností a jiných obchodních korporací, které spojuje snaha zkvalitnit svůj rámec správy a řízení.

Kodex správy a řízení společností ČR

"Kodex byl připravován s ambicí vyvolat diskuzi ohledně správy a řízení firem a nejnovějších trendů s tím, že by se nemělo jednat o statický dokument, který by měl v nezměněné podobě setrvat stejně jako Kodex předešlý, ale který bude za základě započaté diskuze pravidelně přezkoumáván a upravován tak, aby odpovídal reálné situaci a nejnovějším trendům na poli řízení a správy společností. Věříme, že Kodex nejen přispěje k dalšímu rozvoji řádné správy a řízení firem u nás, ale především že se stane inspirací a najde reálného uplatnění v praxi a jeho uvedení tak bude znamenat mezník v dalším pozitivním vývoji řádné správy a řízení v České republice", komentuje Jan Spáčil, vedoucí českého Deloitte Corporate Governance Centra a partner advokátní kanceláře Deloitte Legal.

Kodex je účinný od 1. ledna 2019 a nahrazuje původní verzi z roku 2004.

O vydání Kodexu informovali a jeho znění sdíleli např. Ministerstvo financí ČR a portál justice.cz.

Považujete tyto informace za užitečné?