header image

Řešení

Certifikace TISAX®

V moderním světě patří otázka bezpečnosti informací mezi nejdůležitější faktory konkurenceschopnosti. Hodnocení TISAX je běžně přijímáno v jednotlivých sektorech automobilového průmyslu, kde se během celého životního cyklu vytváří a vyměňuje obrovské množství informací napříč odvětvím. Dodavatelé a/nebo poskytovatelé služeb automobilového průmyslu potřebují ujistit zákazníky, že jejich informace jsou v bezpečí.

Pro automobilový průmysl je řešením tohoto problému certifikace TISAX. Standard TISAX® vyvinutý organizací ENX (Trusted Information Security Assessment Exchange, registrovaná ochranná známka sdružení evropského automobilového průmyslu ENX) představuje rámec pro VDA ISA (hodnocení bezpečnosti informací německé Asociace automobilového průmyslu), který zahrnuje klíčové aspekty a kritéria mezinárodně uznávané normy ISO 27001 týkající se konkrétně automobilového průmyslu. TISAX s sebou přináší standardizaci, zajištění kvality a vzájemné uznávání auditů bezpečnosti informací v souladu se standardy ISO 27001.

Při poradenství v otázkách TISAX uplatňujeme naše rozsáhlé zkušenosti z oblasti automobilového průmyslu, abychom vyřešili vaše hlavní problémy a odkryli užitečné informace. V procesu certifikace rovněž využíváme naše oborově specifické zkušenosti z různých jiných projektů a zakázek v automobilovém průmyslu.

TISAX Assessment Deloitte Risk Advisory

Co je certifikace TISAX® a proč ji potřebujete?

Jste dodavatel nebo poskytovatel služeb pro automobilový průmysl? Pokud ano, pak potřebujete jen jedno – ujistit klienty, že jejich informace jsou u vás v bezpečí.

Společnosti v automobilovém sektoru musí každé tři roky dokazovat, že splňují bezpečnostní kritéria platná pro jejich sektor.

Katalog VDA ISA vydávaný německou Asociací automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie, VDA) obsahuje klíčové požadavky a kritéria mezinárodně uznávané normy ISO 27001 a dále seznamy kritérií, které jsou přímo relevantní pro automobilový sektor, jako je například zapojení třetích stran a ochrana prototypů.

Potvrzení dodržování požadavků VDA lze prokázat certifikací TISAX.

Vedle toho existuje i plně rozvinutý a komplexní globální mechanismus auditu a výměny hodnocení. Auditní a reportingové procesy poskytují vysokou míru srovnatelnosti a transparentnosti, čímž budují důvěru u příslušných zákazníků, kteří proto stále častěji vyžadují certifikaci TISAX.

Certifikace TISAX je povinná a uznávaná všemi členy VDA a výrobci
původních zařízení (OEM).

Přínosy certifikace TISAX

Hlavní přínosy v kostce:

image

Metodika hodnocení TISAX/harmonogram TISAX

S naším know-how pro vás rádi provedeme hodnocení TISAX. Jak tedy probíhá hodnocení TISAX u nás?

Pět fází procesu standardizovaného testování:

image

Jak se připravit na TISAX certifikaci

Jak vám může Deloitte pomoci

Náš tým pro certifikaci TISAX vám může poskytnout podporu ve všech aspektech procesu získání certifikace TISAX. Na základě našich bohatých zkušeností pomáháme našim klientům projít každou fází procesu hodnocení TISAX, což zahrnuje:

  • Analýzu rozdílů mezi současnou situací a požadavky TISAX
  • Podporu při navrhování a implementaci chybějících či nedostatečných opatření
  • Podporu při přípravě interních opatření a směrnic

Samotné vyhodnocení certifikace provádí náš lokální tým ve spolupráci s týmem Deloitte TISAX a centrem excelence v Německu.

Proč právě Deloitte?

Deloitte je globálním poskytovatelem know-how a silným partnerem s rozsáhlou expertízou včetně bezpečnosti informací a rizik souvisejících s TISAX. Deloitte je v současnosti jedním z mála oficiálních poskytovatelů služeb souvisejících s certifikací TISAX se schválením od organizace ENX.

Při procesu certifikace TISAX rovněž využíváme naše oborově specifické zkušenosti z různých jiných zakázek v automobilovém průmyslu. Naši odborníci rovněž provádí integrované audity, např. podle normy ISO 27001.

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více