fireworks

Služby

Modelování finančních rizik

Modely finančních rizik jsou integrální složkou podnikání finančních institucí. Jejich efektivní vývoj, implementace a řízení má potenciál znásobit konkurenční výhodu a otevřít nové byznysové příležitosti. Deloitte má globální zkušenosti s vývojem a řízením modelů finančních rizik napříč celým jejich životním cyklem.

Modely, které jsou používány k řízení tržních, úvěrových a dalších rizik, jsou jádrem podnikání finančních institucí. Pouze s použitím správných modelů však mohou instituce činit informovaná rozhodnutí o rizicích, která jsou ochotny podstoupit. Modelování finančních rizik může také pomoci identifikovat příležitosti a dát směr novým obchodním modelům. Kvalita modelů však neslouží pouze interní organizaci, ale je také velmi důležitá pro regulátory a dohledové orgány po celém světě.

Složité regulační prostředí, měnící se obchodní modely a nové technologie vyžadují neustálou aktualizaci, monitoring a kalibraci modelů finančních rizik. Komplexní reakce na změny a schopnost vyznat se ve spletité síti regulatorních novinek a technických řešení jsou však pro finanční instituce nepostradatelným minimem v oblasti řízení. Většině institucí ale v této oblasti chybí interní zdroje a odborné znalosti.

Jak vám můžeme pomoci?

V Deloitte pomáháme klientům vyhodnocovat, navrhovat a implementovat komplexní architekturu modelů a řízení finančních rizik založené na kvantitativních modelech. Ověřujeme modely, které již organizace využívají, a vytváříme nové, které lze použít ke kvantifikaci jejich tržních, úvěrových a dalších rizik. K tomu využíváme nejmodernější technologie, jako je umělá inteligence a neuronové sítě, které dodávají modelům materiální kvalitativní impuls.

Klientům z řad finančních institucí asistujeme v rámci celého životní cyklu modelu:

  • Analýza rámců řízení rizika modelu
  • Iniciace modelu
  • Vývoj modelu
  • Implementace modelu
  • Monitoring modelu
  • Vyřazení modelu

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner | CE RE Leader

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více