fireworks

Služby

Služby v oblasti řízení finančního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím v průběhu celého životního cyklu finančních transakcí. Naše služby mohou zlepšit transparentnost, efektivitu, compliance a finanční integritu napříč oblastmi řízení, procesů až po technologie a reporting.

Naše služby

  • Tržní a úvěrové riziko – pomáháme klientům při posuzování struktury aktiv, v datové analýze a modelování cash flow, vývoji a validaci modelů, strukturálním review a přezkoumání dokumentů a testování souladu s předpisy.
  • Řízení kapitálu, rizika likvidity a treasury rizik – pomáháme transformovat a nastavit parametry fungování útvarů treasury našich klientů v souvislosti s klíčovými korporátními událostmi jako jsou fúze a akvizice, finanční transformace a dále v oblasti řízení kapitálu a jeho alokace v reakci na regulatorní požadavky jako MiFID II nebo Basel III/IV a měnící se podmínky vyvolané změnami regulace nebo volatilitou trhu, a požadavky na likviditu.
  • Účetní rizika a rizika finančního reportingu – pomáháme společnostem zajistit soulad s novými účetními a regulatorními požadavky jako IFRS9, a při transakcích na kapitálovém trhu, akvizicích a odprodejích.

Kontakt

David Jurčík

David Jurčík

Ředitel

David Jurčík je ředitelem v oddělení kapitálových trhů v Praze a má dvacetiletou pracovní zkušenost s bankovním sektorem. Mezi jeho hlavní zaměření patří vývoj a validace ratingových modelů a rizikový... více