Řešení

IT Assurance a správa

Naše služby

  • COSO Internal Control Framework / COSO Enterprise Risk Management Framework
    • Provádíme externí posouzení, zda je design vašeho současného rámce ERM vhodný pro daný účel a zda je ve vaší organizaci zaveden efektivně. Využíváme naše zkušenosti a znalosti inovativního způsobu řízení rizik, tak jak ho definuje např. COSO, abychom identifikovali nedostatky, poskytli doporučení pro zlepšení a dosáhli žádoucí úrovně vyspělosti vaší organizace ve vztahu k rizikům.
  • IT Audit (ITGC – IT General Controls)
    • Poskytujeme poradenské služby a kontrolní činnost v oblasti IT, jak na celopodnikové úrovni, tak i na úrovni jednotlivých obchodních procesů. V rámci pravidelného externího auditu organizace poskytujeme nezávislá hodnocení IT prostředí a s ním souvisejících automatických a manuálních kontrol. 
  • Transformace obchodních a IT procesů a kontrol 
    • Pomáháme organizacím posuzovat, navrhovat a/nebo transformovat procesy a kontroly v rámci jejich obchodních operací i IT, aby dosáhly efektivnějšího, účinnějšího a pružnějšího řízení procesů, to vše v souladu s danou podnikovou strategií řízení rizik.
Managing Cyber Risk in a Digital Age

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Senior manažer

Jakub působí jako senior manažer v oblasti operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní transformaci společností, ochranu osobních údajů,... více