Služby

Služby pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Farmaceutický průmysl a zdravotnictví jsou jedněmi z nejvíce regulovaných oblastí. Tyto obory se navíc stávají stále více závislými na digitálních technologiích, aby mohly poskytovat účinnou klinickou léčbu, zdokonalovat diagnostiku, vyvíjet nové produkty a celkově zlepšovat zdravotní služby. Společnosti se snaží udržet krok s inovacemi a současně neohrozit svou integritu v oblasti regulací. V Deloitte pomáháme klientům implementovat řešení pomocí regulatorního compliance přístupu, který je založen na datech a posouzení míry rizik a který se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit namísto jejich svazování dalšími pravidly. Pomůžeme Vám nastavit systém řízení kvality a zavést systém farmakovigilance. Máme mezi sebou odborníky na regulace léčiv, klinických hodnocení, farmakovigilanci a compliance. Součástí našeho týmu jsou specialisté na digitální terapeutika, jejich regulace a uvádění na trh.

Naše služby

I. Digitální terapeutika a software jako zdravotnický prostředek

 • Klasifikace SaMD (software jako zdravotnický prostředek)
 • Pre & post marketing aktivity
 • Podpora regulace klinické validace
 • Komercializace a uvedení na trh
 • Nastavení systému řízení kvality (QMS)
 • DiGA

II. Poradentství v oblasti regulace léčiv

 • Pre & post marketing aktivity
 • Drug development plans
 • Strategie v oblasti regulace léčiv
 • Podpora regulace klinických hodnocení
 • Due diligence - hloubková kontrola
 • Komercializace a uvádění léčiv na trh

III. Systém řízení kvality v oblasti zdravotnictví

 • Nastavení systému řízení kvality (QMS)
 • Implementace digitálních systémů různých poskytovatelů řízení kvality (Veeva, Flex atd.)
 • Implementace systémů RIM (Regulatory information management)

IV. Farmakovigilance

 • Nastavení vigilančního systému pro léčiva
 • Vyhodnocení systému a jeho optimalizace
 • Audit

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Partner

Martin je partnerem v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte v České republice. Zastřešuje oblast finančních i nefinančních rizik, informační bezpečnosti, finanční kriminality a udržitelnosti. Na ... více

Pavel Nevický

Pavel Nevický

Ředitel

Pavel má 20 let zkušeností na různých pozicích v oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. Založil společnost vyvíjející digitální terapeutikum, které pomáhá pacientům s vážným duševním onemoc... více