Služby

Správa identit a přístupu 

S rostoucí komplexitou dnešních technologií, outsourcingem činností, rizikem kybernetických útoků a požadavky na ochranu osobních údajů se zvyšují i nároky na řešení správy identit a přístupů, které se stává nezbytností pro mnoho organizací.

Řešení Identity and Access Management (IAM) usnadňuje správné nastavení přístupových práv tím, že umožňuje porozumění identitám existujícím v rámci organizace. Tato disciplína zajišťuje přidělení správného přístupu správným lidem, ve správný čas a ze správných důvodů. 

Díky IAM od společnosti Deloitte získáte:

 • Sladění přístupových práv uživatelů v souladu s jejich pracovními povinnostmi 
 • Snížení rizik zavedením bezpečnostních politik napříč organizací 
 • Řízení nákladů snížením administrativních nákladů na správu uživatelů
 • Usnadnění auditu přístupových oprávnění

Naše služby v oblasti správy identit a přístupu (IAM) jsou vždy přizpůsobeny potřebám klientů:

 • Posouzení řízení přístupu 
  • Revize přístupových práv pro různé platformy (AD, SAP, Oracle, MS SQL, aj.)
  • Rekonciliace 
  • Revize oddělení neslučitelných rolí (SoD, Segregation of Duties)
 • Zavedení IDM (Identity Management)
  • Design 
  • Integrace a nastavení IDM
  • Analýza a příprava uživatelských identit

Kontaktujte nás

Jan Seidl

Jan Seidl

Ředitel

Jan je ředitelem v oddělení Risk Advisory, kde v předchozích letech měl na starosti vedení oddělení Kybernetických rizik a působil také jako Bezpečnostní ředitel ve společnosti Deloitte Česká republik... více

Igor Gricinko

Igor Gricinko

Senior manažer

Igor Gricinko je senior manažerem v týmu pro kybernetickou  bezpečnost v oddělení Řízení rizik společnosti Deloitte v České republice. Má více než dvacet let zkušeností z působení na různých pozicích ... více