matches

Služby

Služby v oblasti řízení strategického a reputačního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím činit informovaná strategická rozhodnutí podložená adekvátním posouzením rizik a reagovat na distruptivní výzvy trhu tak, aby mohly úspěšně růst a přitom chránit svoje hodnoty a pověst. Vedení organizace potřebuje správné a včasné informace, odpovídající corporate governance strukturu a kulturu řízení rizik orientovanou na tvorbu hodnoty.

Naše služby

  • Správa a řízení podniku – pomáháme vedení společností i jeho členům při zvyšování efektivity dohledu nad řízením klíčových rizik, strategie a celkovou strukturou správy společnosti.
  • Strategické riziko – identifikujeme, monitorujeme a poskytujeme aktuální poznatky o trendech a výzvách, které mohou mít dopad na konkurenční výhodu, tržní pozici, a dlouhodobou výkonnost společnosti.
  • Reputační riziko a riziko poškození značky – měříme a analyzujeme vnímání obchodní značky společnosti, její tržní reputaci a zákaznickou zkušenost, a poskytujeme při tom organizacím nástroje a poznatky, aby mohly dále budovat silnou a respektovanou obchodní značku a pozitivní zákaznickou zkušenost.
  • Krizový management – pomáháme klientům připravit se na jakoukoli větší krizi, adekvátně na ni reagovat a vyjít z ní silnější; naše služby zahrnují programy pro zvládání podnikové krize, přípravu zátěžových scénářů a vyhodnocení připravenosti na jednotlivé scénáře s využitím simulací, postupy rychlé reakce a efektivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami a ozdravné programy a procesy.
  • Udržitelnost – vyvíjíme, monitorujeme, zajišťujeme a podáváme zprávy o iniciativách v oblasti udržitelnosti, které řeší sociální, etické, ekologické a další nefinanční potřeby společnosti.

Naše ocenění v oblasti řízení strategického a reputačního rizika

Společnost Deloitte byla organizací ALM Intelligence označena za globálního lídra poradenství v oblasti řízení reputačního rizika a v oblasti krizového managementu.

Společnost Deloitte byla společností Kennedy označena za lídra v krizovém poradenství v sektoru finančních služeb.
Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potěšením oznamuje, že společnost Kennedy ve své zprávě nazvané Event-Driven Consulting in Financial Services: Crisis Advisory in the New Regulatory Framework 2015 označila Deloitte za lídra v krizovém poradenství v sektoru finančních služeb.

awards

Kontakt

Nik Černomorský

Nik Černomorský

Ředitel

Nik Černomorský je ředitelem v oddělení Consultingu společnosti Deloitte Česká republika. Vede poradenský tým pro oblast řízení rizik a tým specializovaný na Governance, Risk and Compliance (GRC) tech... více