matches

Služby

Služby v oblasti řízení strategického a reputačního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím činit informovaná strategická rozhodnutí podložená adekvátním posouzením rizik a reagovat na distruptivní výzvy trhu tak, aby mohly úspěšně růst a přitom chránit svoje hodnoty a pověst. Vedení organizace potřebuje správné a včasné informace, odpovídající corporate governance strukturu a kulturu řízení rizik orientovanou na tvorbu hodnoty.

Naše služby

  • Správa a řízení podniku – pomáháme vedení společností i jeho členům při zvyšování efektivity dohledu nad řízením klíčových rizik, strategie a celkovou strukturou správy společnosti.
  • Strategické riziko – identifikujeme, monitorujeme a poskytujeme aktuální poznatky o trendech a výzvách, které mohou mít dopad na konkurenční výhodu, tržní pozici, a dlouhodobou výkonnost společnosti.
  • Reputační riziko a riziko poškození značky – měříme a analyzujeme vnímání obchodní značky společnosti, její tržní reputaci a zákaznickou zkušenost, a poskytujeme při tom organizacím nástroje a poznatky, aby mohly dále budovat silnou a respektovanou obchodní značku a pozitivní zákaznickou zkušenost.
  • Krizový management – pomáháme klientům připravit se na jakoukoli větší krizi, adekvátně na ni reagovat a vyjít z ní silnější; naše služby zahrnují programy pro zvládání podnikové krize, přípravu zátěžových scénářů a vyhodnocení připravenosti na jednotlivé scénáře s využitím simulací, postupy rychlé reakce a efektivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami a ozdravné programy a procesy.
  • Udržitelnost – vyvíjíme, monitorujeme, zajišťujeme a podáváme zprávy o iniciativách v oblasti udržitelnosti, které řeší sociální, etické, ekologické a další nefinanční potřeby společnosti.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více