matches

Služby

Služby v oblasti řízení strategického a reputačního rizika

Společnost Deloitte pomáhá organizacím činit informovaná strategická rozhodnutí podložená adekvátním posouzením rizik a reagovat na distruptivní výzvy trhu tak, aby mohly úspěšně růst a přitom chránit svoje hodnoty a pověst. Vedení organizace potřebuje správné a včasné informace, odpovídající corporate governance strukturu a kulturu řízení rizik orientovanou na tvorbu hodnoty.

Naše služby

  • Správa a řízení podniku – pomáháme vedení společností i jeho členům při zvyšování efektivity dohledu nad řízením klíčových rizik, strategie a celkovou strukturou správy společnosti.
  • Strategické riziko – identifikujeme, monitorujeme a poskytujeme aktuální poznatky o trendech a výzvách, které mohou mít dopad na konkurenční výhodu, tržní pozici, a dlouhodobou výkonnost společnosti.
  • Reputační riziko a riziko poškození značky – měříme a analyzujeme vnímání obchodní značky společnosti, její tržní reputaci a zákaznickou zkušenost, a poskytujeme při tom organizacím nástroje a poznatky, aby mohly dále budovat silnou a respektovanou obchodní značku a pozitivní zákaznickou zkušenost.
  • Krizový management – pomáháme klientům připravit se na jakoukoli větší krizi, adekvátně na ni reagovat a vyjít z ní silnější; naše služby zahrnují programy pro zvládání podnikové krize, přípravu zátěžových scénářů a vyhodnocení připravenosti na jednotlivé scénáře s využitím simulací, postupy rychlé reakce a efektivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami a ozdravné programy a procesy.
  • Udržitelnost – vyvíjíme, monitorujeme, zajišťujeme a podáváme zprávy o iniciativách v oblasti udržitelnosti, které řeší sociální, etické, ekologické a další nefinanční potřeby společnosti.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvě... více