Případová studie

Prověřte si značku a pověst společnosti pomocí nástroje AOsint Company Scanner!

Informace se na nás valí ze všech stran – firmy kupříkladu zveřejňují informace o nových výrobcích nebo službách, které jsou důležité pro konkurenci, akcionáře, jejich banky a pojišťovny. Zpravodajské relace zas informují o událostech jako je požár výrobního závodu, což v řetězové reakci vede od pojistné události k účetním závěrkám až po dopad na samotnou pověst závodu.

Jak se ale ve změti informací rychle zorientovat, získat do dané situace potřebný vhled a včas odhalit různá rizika?

Odhalte pomocí AOsint potenciální rizika třetích stran včas!

Automatizovaný nástroj OSINT je dokonalým zdrojem pro novou generaci řešení využívajících jedné z disciplín umělé inteligence: strojové učení s učitelem i bez. Pomocí počítačem řízeného vyhledávání zdrojů, extrakce obsahu, sémantické analýzy a detekce scénářů hrozeb/příležitostí, společně s více než desetiletým archivem dat OSINT, jsme za den schopni prohledat a shromáždit až čtyři miliony článků ve více než sedmnácti jazycích. Díky tomu máme přehled o naprosté většině obsahu internetových médií a můžeme „měřit tep planety“.

image

Případová studie:

Některé z typických případů použití tohoto nástroje mohou souviset s tématem dodržování právních předpisů.

„V globální ekonomice jsou globální i rizika. A přesto i banální spor jakékoli třetí strany může pro společnost znamenat riziko finanční ztráty i pošramocení její pověsti.“

V dnešní době mohou analytici na internetu strávit hodiny procházením obrovského množství veřejně dostupných informací (PAI) a ještě delší dobu jejich zpracováním. Nástroj AOsint však může tyto informace prověřit prostřednictvím internetu automaticky za vás, a ušetřit tak váš čas i peníze.

AOsint engine podporuje dodržování zásady „Poznej svého zákazníka“ (KYC), která je určena k ochraně společností před podvody, korupcí, praním špinavých peněz a financováním terorismu. Jak? Automatizovaný nástroj OSINT umí rozpoznat potenciální rizikové zákazníky na základě různých rizikových kategorií, jako je boj proti úplatkářství a korupci, boj proti praní špinavých peněz, neformální systém přenosu hodnot a mnoho dalších.

Kromě toho si můžete pověst dané společnosti prověřit na základě jejího vnímání rizik → negativního, pozitivního nebo neutrálního. Obvykle je zajímavé především vnímání negativní, díky němuž lze sledovat, do jaké míry je pověst společnosti poškozena a zda z toho neplynou nějaká rizika.

Podívejme se na to, jak AOsint funguje a co vám může nabídnout:

  1. Uveďte pro vás zajímavé společnosti a podrobte je konečnému skenování. 
  2. Využijte nástroje AOsint Company Scanner, s nímž můžete snadno sledovat každou společnost zvlášť nebo všechny dohromady – je to jen na vás! Tento interaktivní skener vám poskytne informace o všech identifikovaných článcích v různých jazycích a třech stupních vnímání rizik.
  3. Poté, co si projdete přehled společnosti, se můžete vydat ještě hlouběji a prozkoumat jednotlivé články pomocí přiloženého odkazu na ovládacím panelu. Přenesete se na samostatnou webovou stránku, kde můžete vybraný článek detailněji prozkoumat.
image

Další oblasti, v nichž může AOsint pomoci:

  • Upozornění na praní špinavých peněz
  • Odhalování podvodů
  • Včasné signály rizika platební neschopnosti třetí strany
  • Dodavatelský řetězec – alternativní získávání dodavatelů
  • Fyzická bezpečnost / detekce hrozeb
  • A mnoho dalších...
Považujete tyto informace za užitečné?