Global Business Services

Článek

Global Business Services – řízení sdílených služeb v době nejistoty

Pandemie COVID-19 s sebou přinesla období mimořádné ekonomické nejistoty. Ředitelé GBS organizací (Global Business Services) se musí na novou situaci rychle adaptovat a co nejvíce snížit dopady ekonomického útlumu na své firmy. Klíčovou výzvu pro ně představuje zejména snižování finančních a provozních rizik a zachování kontinuity podnikání.

Sestavili jsme proto seznam pěti klíčových aspektů a řešení v oblasti GBS, které by měli ředitelé při vytváření firemních strategií a plánů pro sdílené služby, outsourcing apod. zohlednit, aby si společnosti zachovaly co největší míru efektivity i provozní kontinuity. A o jaké aspekty se jedná?

  • Řízení zaměstnanců
  • Digital enablement
  • Kontinuita podnikání a obnova po výpadku
  • Model poskytování služeb a vztahy s externími dodavateli
  • Procesní agilita
Leading GBS through a time of uncertainty
Považujete tyto informace za užitečné?