RPA

Článek

Roboti v procesech RPA a automatizace

Proč robotika všechno změní? Co v praxi využití této technologie přinese?

Co se vám vybaví, když uslyšíte slovo robot? Fyzická entita, náhrada člověka vyrobeného z kovu, plastů a spousty elektronických komponentů? Proč ne. Roboti, kteří se rychle a poměrně nenápadně stávají nedílnou součástí moderních finančních útvarů, ale s výše uvedenými představami nemají téměř nic společného.

Spíše bychom je mohli charakterizovat jako určitou formu technologie, která bývá označována jako „robotická automatizace procesů“ neboli „RPA“, přičemž hlavní důraz je kladen na část „PA“, tedy na automatizaci procesů.

Tito roboti jsou formou softwaru a jsou určeni pro automatizaci široké škály procesů, které se typicky opakují, jsou náročné na práci a jsou založeny na konkrétních pravidlech. Stručně řečeno, RPA replikuje jakýkoli pohyb myši nebo úder do klávesnice, který by udělal člověk při práci s kteroukoli aplikací na svém PC. RPA může dělat všechno, od otevírání emailů a příloh až po shromažďování statistik ze sociálních médií a rozhodování se dle pravidel typu „jestliže/pak“. V oblasti finančních procesů se pak může jednat o činnosti počínající účtováním transakcí do deníku přes rekonciliaci účtů hlavní knihy až po audit vyúčtování cestovních nákladů. A to je jen pár běžných aplikací.

Roboti se navíc rychle a poměrně nenápadně stávající nedílnou součástí moderních finančních útvarů. A je toho mnohem víc.

CFO Insights: Proč robotika všechno mění?

Přečtěte si v článku (PDF), co všechno roboti v rámci RPA a procesu automatizace zvládnou.

Považujete tyto informace za užitečné?