Případová studie

Smart Energy Monitoring spolu s BI

Určitě jste to už slyšeli: „Jdeme na to ekologicky!“. Snižování emisí a dekarbonizace jsou každodenními tématy ve vaší společnosti. To samé platí pro Deloitte, a proto náš tým Business Intelligence a tým pro energetiku spojily své síly a navrhly řešení, které může být vhodné i pro vás – Smart Energy Monitoring – což představuje rozšíření klasického nástroje pro řízení spotřeby energie.

Nepřetržitý monitoring energetických toků a určení potenciálu pro energetické úspory

Dekarbonizace, decentralizace a digitalizace energetického sektoru jsou hlavními důvody pro hledání úspor v emisích a spotřebě energie. Navíc se stále zvyšuje tlak na energetické manažery, aby při stanovování klíčových ukazatelů výkonnosti sledovali spotřebu energie.

Naše řešení přichází s monitoringem energetických toků, počínaje sběrem dat, jejich organizací a transformací.  Co ale obzvlášť stojí za zmínku jsou dvě funkce, a to modely predikcí a strojového učení. Představují skvělý způsob, jak rychle zjistit, zda budou mé výsledky (v pozici manažera nebo jiné odpovědné osoby) odpovídat plánu, nebo zda hrozí, že dojde k překročení stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti.

Pro usnadnění jsme vyvinuli nástroj pro sledování spotřeby energie (Energy monitoring), který spolu prozkoumáme v následující případové studii.

Případová studie: Pohybuje se spotřeba energie v normálních hodnotách (pod cílovou hodnotou), nebo hrozí překročení klíčových ukazatelů výkonnosti?

Jak pozorovat spotřebu energie v hodinových intervalech? Je možné sledovat různé sektory nebo budovy v rámci společnosti? A jaký je další krok ke snížení spotřeby, abychom se vrátili do hodnot odpovídajících stanovenému cíli?

Máme pro vás řešení, které představuje Energy monitoring. Tento monitorovací nástroj je vytvořen vámi preferovaným BI nástrojem, protože jsme zastánci řešení, která nejsou specifická pro jeden určitý nástroj (více o našem přístupu si můžete přečíst zde). V naší případové studii jsme použili Tableau pro vytvoření rozsáhlého dashboardu pro manažery, díky němuž získají přehled o spotřebě energie ve 3 oblastech (každá má svou vlastní stránku):

Můžete si to vyzkoušet i vy sami díky našemu demo dashboardu

příklad z rozsáhlého dashboardu, který může být součástí hotového projektu

Dashboard najdete zde

Hlavní výhody sledování spotřeby energie:

  • Automatické notifikace a včasná upozornění v případě neobvyklého vývoje (manažer může obdržet notifikaci přes SMS, e-mail apod.);
  • Automatická detekce možné úspory energie díky automatickému analyzátoru špičkových hodnot;
  • Dynamické hodnocení provozní účinnosti budov (celého komplexu budov i jednotlivých budov, sektorů/oblastí atd.);
  • Nastavení a pravidelné monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti / cílů v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity.

Můžete si to vyzkoušet i vy sami díky našemu demo dashboardu

příklad z rozsáhlého dashboardu, který může být součástí hotového projektu

Dashboard najdete zde
Považujete tyto informace za užitečné?