Článek

Seriál Zeptejte se experta

Posilujte schopnosti vašeho týmu prostřednictvím zkušeností a poznatků z poskytování služeb

Přečtěte si řadu krátkých rozhovorů společnosti Deloitte plných postřehů o zajímavých tématech z oblasti poskytování služeb. Dokážeme identifikovat souvislosti u celé řady otázek poskytování sdílených služeb, outsourcingu a Global Business Services, kterých si jiní často nevšimnou.

Přidaná hodnota Global Business Services

Zeptejte se experta: Caleb Longenberger

Již více než dvě desetiletí využívají organizace po celém světě sdílených služeb a outsourcingu za účelem zlepšení kontrolních mechanismů a snížení nákladů. Tyto prokazatelné a reálné výhody jsou stále relevantní, avšak očekávání kladená na vedoucí organizace nabízející Global Business Services (GBS) jsou nyní podstatně vyšší. Vyspělé organizace poskytující GBS dnes nyní kromě tradičních výhod úspory nákladů a zvýšené provozní efektivity dodávají hodnotu ve strategických oblastech, jako jsou například transformace, fúze a akvizice (M&A) a inovace.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)

Jak mohou firemní právní oddělení využít sdílené služby

Zeptejte se experta: Anthony Reid

Firemní právní oddělení často vycházejí z předpokladu, že nejsou vhodnými adepty na transformaci poskytování služeb, protože mají specifický charakter a způsob práce ve srovnání s ostatními útvary firmy. Stále více právních oddělení však zjišťuje, že tento názor již neodpovídá realitě, a že skutečné výhody spočívají v systematičtějším uvažování o způsobech dodávky jejich služeb.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)

Posouvání laťky v poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů

Zeptejte se experta: Marc Solow

V posledních pěti až sedmi letech mnoho společností transformovalo svůj model zajišťování personálních služeb tím, že přešly na sdílené služby, čímž zjednodušily své procesy, a investovaly do špičkových HR technologií a řešení. Některé z nich staví na tomto základě a posouvají se k další hranici v oblasti poskytování služeb: zlepšování zkušenosti zaměstnanců i manažerů prostřednictvím zjednodušení pracovního prostředí a zavádění systémů zapojení pracovníků.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)

Jak mohou Global Business Services přidat hodnotu hlavní obchodní činnosti firmy

Zeptejte se experta: Jean White

Sdílené služby dodávají konzistentně prokazatelné výsledky a výhody související s outsourcingem nákladů a efektivitou procesů. Avšak s postupující vyspělostí modelů společnosti očekávají setrvalou návratnost svých nemalých investic do Global Business Services (GBS). To vede mnoho organizací nabízejících GBS k tomu, aby zvažovaly, jak mohou podpořit růst zaváděním nových schopností a přidat hodnotu hlavním obchodním činnostem firmy.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)

Klíčové postřehy z průzkumu Global Contact Center společnosti Deloitte za rok 2015

Zeptejte se experta: Andy Haas

Hlavní témata vyplývající z našeho průzkumu Global Contact Center za rok 2015 ukazují, že kontaktní centra jsou pro hodnotové řetězce firem stále strategičtější a důležitější.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)

Klíčové postřehy z průzkumu Global Shared Services společnosti Deloitte za rok 2015

Zeptejte se experta: Noemie Tilghman

V roce 2015 proběhl náš již sedmý globální průzkum poskytování sdílených služeb, který nám umožnil konzistentně porovnat řadu trendů včetně hodnot a výhod, které firmy získávají díky jejich investicím do rozvoje sdílených služeb.

Přečtěte si celý článek

open in new window Více (EN)
Považujete tyto informace za užitečné?