Analýza

Praktická příručka GBS

O krok dále s Global Business Services

Úvod do příručky GBS

Hlavním cílem organizací při zavádění sdílených služeb nebo outsourcingu činností je zlepšit poskytování služeb a snížit náklady své obchodní činnosti. Pro zvýšení efektivity mohou jít organizace ještě o krok dále a zavést Global Business Services (GBS), zajišťující integraci řídicí struktury, lokalit a obchodních postupů pro všechny sdílené služby a outsourcované činnosti v rámci celé společnosti. Specialisté společnosti Deloitte pro poradenství v oblastech sdílených služeb, outsourcingu, technologií a řízení organizací připravili na základě mnohaletého výzkumu a zkušeností podrobnou „Praktickou příručku GBS“.

Příručka obsahuje tři hlavní kapitoly:

  1. „Provoz GBS – jak zohlednit širší kontext“: Představuje vývoj GBS a principy, které podmiňují úspěšnost GBS organizací
  2. „Schopnosti GBS příští generace – jak vytěžit maximum hodnoty“ : Nabízí pohled na nejnovější trendy a vývoj v tomto rychle se měnícím oboru.
  3. „GBS jako firma ve firmě – jak razit obchodní myšlení“: Představuje příležitosti učit se od vnějšího trhu provozovat GBS spíše jako komerční firmu.

Studie může vaší organizaci pomoci zásadně změnit způsob, jakým uvažujete o sdílených službách a outsourcingu a jak je řídíte. Společnosti, které zvolí správný přístup, mohou dosáhnout zlepšení výsledků.

(PDF, EN)
Považujete tyto informace za užitečné?