Globe

Analýza

Zpráva o průzkumu globálních sdílených služeb za rok 2019

11. ročník průzkumu prováděného jednou za dva roky přináší poznatky o nejnovějších postupech a trendech ve sdílených službách

Výsledky 11. ročníku globální studie sdílených služeb, sestavované s dvouletým odstupem, ukazují, že centra sdílených služeb se mění z „poskytovatele toho, oč je zájem,“ na tvůrce hmatatelné obchodní hodnoty - a to především proto, že čím dál více pronikají do strategických funkcí, které se vyznačují intenzivní interakcí, jako je zákaznická, prodejní a marketingová podpora či nákup.

Centra sdílených služeb jsou čím dál globálnější, složitější a digitálnější

Modely poskytování služeb se stále vyvíjejí. Největší světové společnosti čím dál častěji používají globálnější, multifunkční modely, u nichž se očekává vyšší hodnota s nižšími náklady. Tyto koncepce sdílených a globálních obchodních služeb vytvářejí prostředí, kde je možné rychle využít digitální potenciál k vytvoření inkubátorů pro celopodnikovou digitalizaci a transformaci provozního modelu. 

Od roku 1999 provádí Deloitte jednou za dva roky průzkum, který nám pomáhá pochopit, jak organizace poskytující sdílené služby využívají nejlepších postupů a trendů, aby vyřešily své obchodní výzvy a lépe plnily potřeby svých zákazníků. Letošního průzkumu se zúčastnilo 379 respondentů z devíti odvětví. Zastoupeny byly všechny hlavní regiony celého světa a více než 700 center sdílených služeb. 

Hlavní poznatky průzkumu jsou uvedeny níže. Další zjištění a trendy se dozvíte, pokud si stáhnete manažerský souhrn.

2019 global shared services survey report

Hlavní zjištění globálního průzkumu společnosti Deloitte v oblasti sdílených služeb pro rok 2019

Osvojování digitálních technologií 

  • Organizace globálních obchodních služeb (GBS) si rychle osvojují digitální technologie, a tím se stávají katalyzátory celopodnikové digitální transformace 
  • Cloud, robotickou automatizaci procesů nebo jednoinstanční ERP využívá více než 85 % respondentů, ale daleko méně ve vzájemném souladu. 

Efektivita nákladů 

  • Od organizací GBS se stále více očekává poskytování vyšší hodnoty za nižší cenu 
  • Efektivita nákladů a řízení obchodní hodnoty patří mezi největší priority ve strategii a investicích do globálních obchodních služeb.
  • Společnosti v průměru dosahují 30 % jednorázových a 10 % run-rate přínosů. 

Struktura organizace globálních obchodních služeb 

  • Jak se organizace rozšiřují, stále častěji se setkáváme se strukturami organizací globálních obchodních služeb a zaváděním objektů zásad skupiny (GPO).
  • Největší organizace v drtivé většině využívají provozních modelů GBS. 

Strategie umístění 

  • Největší společnosti (> 25 miliard USD) usilují o co největší měřítko a příležitosti vyplývající ze mzdových rozdílů i o celosvětovou působnost.
Považujete tyto informace za užitečné?