Analýza

Zpráva o průzkumu globálních sdílených služeb za rok 2021

V době koronavirové krize kladou organizace důraz na kvalitu procesů, digitalizaci i rozvoj talentů

Standardizace a zvyšování efektivity procesů – to jsou cíle, na které se v roce 2021 zaměřují centra pro sdílení služeb v rámci svých strategií nejvíce. A podle globálního průzkumu Deloitte se jim daří více než dobře – úspěšná řešení v této oblasti implementuje až 78 % dotázaných organizací. Mezi další významné trendy v oblasti tvorby strategií patří například důraz na snižování nákladů či zvyšování obchodní hodnoty společnosti. Udržet si stabilní byznysový rozvoj pomáhají firmám inovativní řešení z oblastí analytiky, reportingu či digitalizace.

Kvůli koronavirové pandemii se organizace začaly více zaměřovat na vytváření hmatatelných byznysových hodnot inovativními způsoby. Společnosti se stále více spoléhají především na globální modely poskytování služeb, jejichž výhodou je efektivní tvorba obchodních hodnot při nižších nákladech. Dále organizace častěji investují do strategických schopností center sdílených služeb, zaměřují se na výběr talentů a nové způsoby práce. K nalezení konkurenční výhody pomáhá společnostem také digitální transformace.

Hlavní zjištění globálního průzkumu společnosti Deloitte v oblasti sdílených služeb pro rok 2021

Centra sdílených služeb více investují do strategických schopností. Ty jsou totiž zdrojem obchodních poznatků a mateřským organizacím pomáhají vytvářet přidanou hodnotu. Organizace se zaměřují nejvíce na oblasti jako standardizace a zvyšování efektivity procesů (88 %), snižování nákladů (84 %) nebo řízení obchodních hodnot (73 %).

Pro vytváření kvalitních strategií jsou klíčová hybridní pracoviště. Organizacím přináší vyšší produktivitu a nižší náklady. Přijmout hybridní model se chystá 73 % dotázaných společností, naproti tomu pouhých 9 % firem chce zachovat model výhradně fyzických pracovišť.

Organizace kladou větší důraz na talenty. Prim budou hrát zkušenosti zaměstnanců a jejich vzdělávání, ale také tvorba inovativních virtuálních modelů či snaha o zvyšování diverzity ve vedení firem a pracovních týmů. Organizace se v současnosti zaměřují zejména na trojici oblastí: budování silné firemní kultury (77 %), wellbeing (63 %) a rozvoj a inovace stávajících řešení (62 %).

Budoucnost organizací poskytujících globální podnikové služby stojí na digitalizaci. Mezi nejčastější inovace patří například automatizace procesů – tuto technologii již využívá 56 % společností a 33 % firem se ji implementovat chystá. Mezi další významné inovace patří robotizace (69 %), plánování podnikových zdrojů (ERP) v rámci jedné instance (54 %) nebo cloudová řešení (51 %).

O průzkumu globálních sdílených služeb

Od roku 1999 provádí Deloitte jednou za dva roky průzkum, jehož cílem je zmapovat aktuální trendy v oblasti sdílení služeb a zjistit, jak organizace tyto inovativní postupy skutečně využívají, aby vyřešily své obchodní výzvy a lépe naplňovaly potřeby svých zákazníků.

Přečte si shrnutí klíčových zjištění naší studie a inspirujte světovými byznysovými trendy i ve své společnosti.

Považujete tyto informace za užitečné?