Provozní činnosti spojené s akvizicí nebo transformací společnosti

Řešení

Provozní činnosti spojené s akvizicí nebo transformací společnosti   

Nezávislé poradenství v oblasti synergií a provozního zlepšení   

Naši klienti se snaží zvýšit hodnotu transakcí zlepšením provozní výkonnosti a proaktivním řízením provozních rizik. U soukromých kapitálových investorů zůstává provozní efektivita a snižování nákladů hlavním předmětem zájmu, a to jak během akvizice, tak po jejím dokončení.

Díky kombinaci odborné expertízy v restrukturalizaci s expertízou v oblasti zvyšování výkonnosti, poskytuje Deloitte komplexní přehled o hodnotách, které je třeba zachovat stejně jako těch, které je třeba zlepšit.

Provozní due diligence (ODD)

Provádíme před-akviziční komplexní revizi provozních činností napříč podnikovými funkcemi s cílem identifikovat procesní neefektivity, příležitosti ke zlepšení a k úsporám. Našim klientům pomáháme mimo jiné v následujících oblastech:

  • pochopení struktury a povahy nákladů cílové společnosti, pochopení provozní způsobilosti cílové společnosti,
  • přezkoumání a zhodnocení provozních rizik v rámci podniku,
  • identifikace příležitostí pro další snižování nákladů a pomoc při tvorbě plánů zvyšování výkonnosti a udržení hodnot. 
Due Diligence

Post-akviziční integrace společností (PMI)

Naším cílem je maximalizace synergických efektů plynoucích z integrace společností, a to zejména v oblastech procesů, organizace, nástrojů řízení, softwarové podpory a lidských zdrojů.

Post-merger integration

Odštěpení části společnosti / obchodní jednotky (Carve-outs)

Během odštěpení části společnosti nebo obchodní jednotky (carve-out) dochází k oddělení klíčových provozních prvky. Spolupracujeme s klienty na nastavení vhodných procesů a analýz, které klientovi poskytují podrobné informace a přehled o robustnosti jeho samostatných provozů. Řídíme celý proces a připravujeme nezbytné kroky a opatření pro úspěšné odštěpení. Připravujeme plán fungování společnosti bezprostředně po odštěpení, včetně řízení potřebných kroků a změn.

Carve-outs

100denní plán

Připravujeme 100denní plán pro identifikaci hlavních hodnot a zajištění efektivního fungování a budoucího růstu společnosti po sloučení, akvizici či odštěpení. Dohlížíme na dodržování potřebných úprav plánu v průběhu jeho exekuce.

Calendar

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Senior manažer

Lukáš je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu pře... více

Jiří Dušička

Jiří Dušička

Senior Manager

Jiří je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Je členem týmu zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákup... více