Průmysl 4.0

Řešení

Optimalizace výroby a zavádění řešení pro Průmysl 4.0

Nejlepší možné využití zdrojů k vytvoření hodnoty pro zákazníka

Rozvoj digitalizace, masivní zlevňování elektronických zařízení a pokroky ve zpracování a interpretaci dat získaných z procesů společně otevřely nové možnosti k hlubšímu poznání podstaty fungování technologických procesů, chování materiálů a jejich vzájemných interakcí.

Je tedy mnohem snazší analyzovat příčiny mnohdy velmi složitých problémů, často i bez nutnosti pochopení jejich skutečné podstaty. Výkon současných pracovních stanic pak dovoluje simulaci chování procesů za odlišných podmínek a tak zvolit nejlepší dostupné řešení z hlediska důležitých parametrů, které si může uživatel sám naformulovat.

Zvýšení efektivity výroby

 • Procesní mapování a design budoucích efektivnějších procesů (včetně přípravy na procesní automatizaci, implementaci softwarového či cloudového řešení, simulace kolizních stavů, apod.)
 • Procesní zlepšování, Lean Six Sigma, hodnocení kvality – vše s využitím datové analytiky a pokročilými zobrazovacími metodami pro posouzení skutečného dopadu zaváděných opatření
 • Návrh KPI specifických pro daný produkt nebo použitou technologii a sledování výkonnosti v reálném čase včetně včasné výstrahy při nestandardním průběhu měřených hodnot
 • Optimalizace výrobních nákladů v závislosti na zvolených parametrech optimalizace 
Speedometer

Výrobní plánování

 • Plánování výroby – průběžné aktualizace prováděcího plánu výroby v závislosti na údajích o aktuálních požadavcích, dostupnosti výrobních kapacit, materiálů a lidských zdrojů, organizačních omezeních
 • Plánování výrobních kapacit – středně a krátkodobé plány vytížení kapacit s cílem zajistit plynulost výroby i flexibilitu pro kompenzaci změn v požadavcích 
Hierarchy

Optimalizace systému řízení údržby

 • Zhodnocení stavu údržby a návrhy na její zlepšení – optimalizace systému řízení a organizace údržby, nastavení efektivního controllingu a reportingu, řízení potřeby materiálu a náhradních dílů, podpora sběru a vyhodnocení dat podnikovým informačním systémem
 • Zavádění preventivní a prediktivní údržby – nahrazení reaktivního přístupu údržby preventivním či prediktivním modelem pro snížení poruchovosti strojů a souvisejících nákladů včetně technického návrhu a zavedení zvoleného řešení 
Údržba

Zhodnocení připravenosti na implementaci prvků Průmyslu 4.0

 • Analýza připravenosti a identifikace příležitostí pro digitalizaci včetně návrhu konkrétních řešení
 • Studie proveditelnosti identifikovaných příležitostí a stanovení business case 

Implementace prvků Průmyslu 4.0

 • Rozpracování vybraných příležitostí a příprava podkladů pro výběrové řízení s dodavateli technologických řešení
 • Podpora zavádění a monitoring
cpu

Spojte se s našimi experty

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Ředitel

Lukáš je ředitelem pro oblast provozu dodavatelských řetězců a sítí v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Jeho tým se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti dodavatels... více