Řešení

Tvoř interaktivní dashboardy a automatizuj rutinní reporting s Power BI 

Segment Business Intelligence byl obohacen o intuitivní a rychlý nástroj pro efektivní vizualizaci a správu dat – Power BI. Tato BI nástroj pro byznys analýzu pro obchodní analýzu od společnosti Microsoft propojuje  původní (raw) data z různých zdrojů, např. jednoduchého spreadsheetu na ploše, do cloudového datasetu. Tato jednoduchá, rychlá a robustní technologická platforma slouží pro vizuální analýzu a sdílení dat jak pro analytické publikum, tak i pro ne tolik zběhlé uživatele BI nástrojů.

Klienti se často ptají, jak by mohli snadno nástroj Power BI využívat nebo jaké vizuálně přitažlivé dashboardy a reporty lze vytvářet, aby získali lepší informace pro obchodní rozhodnutí?

Přinášíme několik příkladů využití dashboardů Power BI, které změní váš pohled na data.

  • Finanční reporting
  • Reporty prodejů 
  • Správa zdrojů (Resource Management) 
  • Report pohledávek, vyúčtování a inkasa
  • Optimalizace zásob

Power BI pomůže vyřešit problém vizualizace a včasného sdílení dat. Jednou z největších výhod tohoto nástroje je mimo jiné bezplatná desktopová verze, tudíž z něj při vizualizaci dat může těžit i malý podnik s nižším počtem koncových uživatelů.

Power BI uživatelům navíc umožňuje použít až 70 různých připojení, tzn. můžeme se napřímo připojit do svých zdrojových systémů, jako je SAP, Salesforce a mnoho dalších. Můžete jej také v reálném čase integrovat do svých databází nebo tabulárních modelů (Analysis Services), takže svá data nemusíte aktualizovat manuálně. Na druhou stranu můžete snadno vytvářet veškeré reporty pomocí souborů z Excelu, prostých databázových souborů nebo importovat předpřipravené skripty v jazyce Python nebo R pro vizualizaci informací vytvořených umělou inteligencí. 

Power BI přináší v rámci verze Power BI Desktop silný nástroj s názvem Power Query Editor. Tento editor uživatelům umožňuje připravovat, transformovat a čistit data a následně je nahrávat do reportingové vrstvy pro další použití.

Jakmile svou práci s reporty či dashboardem Power BI dokončíte, můžete využít další skvělou funkci ¬– výsledky své práce můžete nahrát do cloudového prostředí Power BI service a sdílet je napříč celou organizací, a dokonce i s externími uživateli. K reportům se dostanete pomocí prohlížeče, mobilního telefonu i tabletu.

Úvod do Power BI stack
image

Časté příklady použití:

1. KYC a boj proti praní špinavých peněz od služby AOsint

Politika „poznej svého klienta“ (KYC) je navržena tak, aby společnosti chránila před podvody, korupcí, praním peněz a financováním terorismu. Deloitte může klientům pomoci dosáhnout vyšší míry důvěry a transparentnosti pomocí nástroje Automated Open-Source Intelligence (AOsint). 

Analytici dnes tráví hodiny filtrováním obrovského množství veřejně dostupných informací na internetu, a ještě více času tráví vytvářením následných reportů. Nástroj AOsint však umožňuje tyto informace filtrovat automaticky a šetří tak čas i peníze.

image

Nástroj AOsint dokáže rozeznat potenciálně rizikové klienty na základě několika kategorií, mezi které patří boj s podplácením a korupcí, boj proti praní špinavých peněz (AML) a neformální systémy pro převod hodnot.

AOsint dokáže identifikovat příslušné rizikové kategorie a podkategorie s ohledem na případy KYC/AML a přiřadit skóre podle přednastavených odhadů rizika a rozpoznat negativní vlivy. Zvládne také uživatelům poskytnout informace o poloze díky funkci označení polohy.

image

2. Řízení rizik třetích stran (TPRM) – monitorovací nástroj
upozorňující na rizika

Tento konkrétní příklad použití ukazuje, jak mohou naši klienti využít tento nástroj pro odhalení potenciálních rizik třetích stran s funkcí sledování a upozornění na daná rizika. Pomocí nástroje AOsint a finančních dat získáte přehled o společnostech a některé podrobnosti o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPIs) a rizikových kategoriích.

image

Nástroj přináší přehled finančních ukazatelů výkonnosti a článků na internetu za poslední čtyři roky.

Po určení prvotních signálů je uživateli poskytnut podrobnější náhled s informacemi o vývoji finančních a provozních klíčových ukazatelů výkonnosti za poslední čtyři roky.

image

3. Automatizovaný report HR

Automatizovaný report HR vašim zaměstnancům umožňuje zaměřit se na komplexní úkony, například na rozhodování a vývoj strategie, a zvyšuje celkovou efektivitu celého HR oddělení. Dosahuje toho automatizací základních a opakujících se aktivit, které souvisí se sběrem dat a jejich zadávání do reportů v Excelu a Powerpointu. Organizace mohou snížit náklady a čas strávený manuální přípravou reportů a tento čas mohou věnovat jiné činnosti.

image

Další příklady použití

Jaké výhody vám může Power BI přinést?

Předností Power BI je možnost náhledu na jednotlivé prvky pro lepší rozhodování. Nabízí mnoho výhod. Power BI poskytuje kompletní shrnutí firemních údajů ve vizuální podobě s možnostmi zobrazení ve formě tabulek, grafů, ukazatelů či map, a nabízí tudíž snazší využití pro jednotlivé týmy. Současně může nástroj sloužit jako podpora v oblasti správy dat, ať už se jedná o kvalitu či zabezpečení (zabezpečení na úrovni řádku, tzv. Row Level Security) atd.

Mezi výhody nástroje patří:

  • Připojení a export dat do Microsoft Excel, kompatibilita s Office nástroji.
  • Snadné a rychlé sdílení dat napříč všemi systémy včetně Windows, Android a iOS.
  • Pokud znáte Power Pivot a Power Query z Microsoft Excel, pak je práce s tímto nástrojem snadná
  • Tento nástroj BI vyvinul Microsoft, můžete proto snadno navazovat kontakty s dalšími uživateli a získávat od nich rady nebo praktické příklady využití.
  • Díky přijatelné ceně, kdy Power BI Desktop je zdarma a Pro licence účtovaná per uživatel stojí pouhých 10 USD měsíčně, se investice do tohoto BI nástroje vyplatí. 

Kontaktujte nás

Era Ndreu

Era Ndreu

Konzultant

Era je konzultantkou v týmu AI & Data, který je součástí oddělení Consultingu společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti s analýzou dat, reportingem a vizualizací pomocí nástrojů Power BI, Ta... více