Řízení rizik dodavatelů

Řešení

Řízení rizik dodavatelů  

Využíváme sadu komplexních analytických nástrojů pro identifikaci a řízení rizik ze strany dodavatelů spojených s požadovaným množstvím, kvalitou a včasností dodávek.

Provozní rizika dodavatelů se objevují na každém kroku hodnotového řetězce. Využíváme holistický a na datech založený přístup pro segmentaci provozních rizik dodavatele a díky tomu jsme schopni odhalit potenciální problémy dříve.

Jakmile se problémy s dodávkami již objeví, provádíme hodnocení a sledování dodavatele přímo na místě. Přímou kontrolou dodavatele snižujeme rizika spojená se zpožděnou výrobou nebo špatnou kvalitou výrobků. V neposlední řadě hodnotíme také smluvní rizika a dodržování smluvních podmínek se zaměřením na úspory či převod případných finančních škod.

Supplier Risk Management

Kontaktujte nás

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Senior manažer

Lukáš je senior manažerem v poradenském oddělení strategie a provozních činností ve společnosti Deloitte Česká republika. Vede tým zaměřující se na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec od nákupu pře... více