RPA

Služby

Robotická automatizace procesů

Zhodnotíme vaše potřeby a sjednotíme je s požadavky na technologie, které vám pomohou k dosažení cílů. Naše řešení v oblasti RPA jsou nastavena tak, abyste výhody pocítili co nejrychleji

Situace​

Robotická automatizace procesů (RPA) má potenciál proměnit současná pracoviště stejně dramaticky, jako stroje změnily továrny v dobách průmyslové revoluce.​

RPA je způsob, jak automatizovat opakující se procesy, které jsou často založené na pravidlech. Takové transakční procesy se běžně odehrávají v centrech sdílených služeb či jiných centrech, kde se zpracovávají transakce.​

Zpracování transakcí, práci s daty a komunikaci napříč několika informačními systémy umožňuje software, běžně označovaný jako „robot“, který zaznamenává stávající IT aplikace a komunikuje s nimi. Skupinu několika takových robotů můžeme označit za „virtuální pracovní sílu“ – jakési centrum pro zpracování administrativy, ovšem bez lidských zdrojů.​

Automation is here to stay…but what about your workforce?

Řešení​

Na které procesy je vhodné aplikovat RPA?​

Nástroje RPA je nejvhodnější zavést u procesů vyznačujících se opakovanými a předvídatelnými interakcemi s IT aplikacemi. Tyto procesy obvykle nedosahují takového rozsahu či významu, aby bylo kvůli automatizaci nutné provést transformaci klíčových systémů. Jedná se také o procesy, u nichž se transformace klíčových systémů v blízké budoucnosti neplánuje. Nástroje RPA zvyšují efektivitu provádění takových procesů a služeb, aniž by došlo ke změně klíčových systémů.​

„Roboti“ v rámci RPA vykonávají rutinní podnikové procesy napodobením způsobu lidské práce s aplikacemi prostřednictvím uživatelského rozhraní, přičemž se rozhodují na základě jednoduchých pravidel. Celý proces tak může být od začátku až do konce vykonán softwarovými roboty s minimální účastí lidí, kteří jsou potřeba pouze při řešení výjimek.​

RPA lze využít pro automatizaci procesů, které:​

  • se velmi často opakují,​
  • jsou náchylné k chybám,​
  • jsou založené na pravidlech a​
  • jsou sezónní a záleží u nich na rychlosti zpracování.​
CFO Insights: Proč robotika všechno mění?
Roboti (ne)jsou

Výhody​

Výhody řešení RPA jsou více než pouhé snížení nákladů, zahrnují:​

  • zkrácení délky cyklu a zvýšení výkonu​
  • flexibilitu a škálovatelnost​
  • vyšší přesnost​
  • lepší morálku zaměstnanců – mohou vytvářet větší hodnoty​
  • orientaci na inovace a spokojenost zákazníků​
  • podrobné zaznamenávání dat​

Kontaktujte nás

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Ředitel

Jan Hejtmánek je ředitelem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede program robotické automatizace procesů (RPA). Má na starosti vyhledávání příležitostí pro nasazení RPA nebo její kombinace ... více