Řešení

Sdílené služby

Dosáhněte vyšší úrovně výkonu

Poradenský tým pro oblast sdílených služeb a outsourcingu společnosti Deloitte využívá širokého spektra svých odborných schopností k tomu, aby pomohl organizacím transformovat a optimalizovat jejich přístup k poskytování služeb.

Pomáháme klientům s komplexní agendou sdílených služeb, od návrhu počáteční strategie a kalkulace business case, přes pomoc s klíčovými aspekty realizace včetně volby vhodné lokality, projektu závodu, provozního/procesního návrhu, kontrolních mechanismů, daňové optimalizace, návrhu organizace a personálního obsazení, přechodu pracovníků, technologické infrastruktury a transformace podniku až po finální implementaci. Společnost Deloitte spolupracuje se svými klienty na optimalizaci sdílených služeb prostřednictvím inovativních technik, jako jsou např. pokročilá datová analytika, robotika, sociální média, analytika a informační management.

Klíčové služby

Poradenství 

Manažerské poradenství

 • Robotická automatizace procesů
 • Transition poradenství 
 • Maturity model
 • Finanční transformace
 • Poradenství v oblasti nemovitostí
 • Poradenství v oblasti korporátních nemovitostí
 • Poradenství v oblasti nájemních vztahů 

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

 • Návrh strategií pro rozvoj talentů
 • Návrh modelu zajišťování služeb pro centra sdílených služeb v HR oblasti

 

Daňové poradenství

Granty a pobídky

 • Investiční granty a pobídky
 • Pobídky pro výzkum a vývoj a granty na školení

Globální zaměstnanecké služby (GES)

 • Retence pracovníků na klíčových pozicích
 • Specifický daňový režim pracovníků v regionálních rolích

CRS

 • Rozvoj kompetencí v oblasti povinných účetních závěrek a dodržování daňových předpisů

 

Audit Advisory

 • Poradenství ohledně nastavení vnitřních kontrol
 • Poradenství v oblastní IT rizik

 

Audit

 • Inteligentní audit s hlubším vhledem – analytické auditní nástroje založené na datové analytice (Alchemy)
 • Další příležitosti díky využití pokročilých vizuálních nástrojů (Alchemy, Spotlight)
PDF, 190 KB

Spojte se s našimi experty

Tereza De Bardi

Tereza De Bardi

Partnerka

Tereza je partnerkou v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Vede regionální tým odborníků specializovaných na transformaci organizací s primárním zaměřením na finance a... více