Analýza

Obrana proti podvodům na DPH

Neplaťte daně za podvodníky, nastavte si kontrolní opatření

Až 70 % společností nepovažuje riziko nevědomého zatažení do podvodu na DPH za reálné. Z toho pak vyplývá i absence opatření, která by tato rizika odhalila a snížila jejich dopady. Důsledky ale mohou být pro společnost likvidační, o čemž svědčí následující zkušenost.

Česká společnost působila na trhu už téměř 20 let, když jí její stálý obchodní partner nabídl výhodný nákup zboží, po kterém byla právě velká poptávka. Stačila rychlá kalkulace, a bylo rozhodnuto. Pokud ten obchod vyjde, nebude nutné propouštět. Obchod se sice podařil, ale společnost dnes již neexistuje. Přišel totiž finanční úřad a nařkl ji ze zapojení do podvodu s DPH. Některý ze subdodavatelů, s nímž nikdy nepřišla do kontaktu, prý neodvedl DPH. Společnosti byl dodatečně odepřen nárok na odpočet a byla jí doměřena daň, jejíž úhrada daleko přesahovala její možnosti. Zajišťovací příkazy a následná exekuce dokonaly dílo zkázy. Společnost, která vždy své povinnosti řádně plnila, doplatila na podvodníky. Neměla totiž prokazatelně nastavená dostatečná kontrolní opatření, díky kterým by případný podvod odhalila. Nedovolte, aby se to stalo i vám!

Boj proti podvodům na DPH, novinka v oblasti daňových kontrol

Neděje se to jen u nás, ale napříč celou EU, posvěcené rozhodnutím soudního dvora. Daňové správy bojují proti daňovým únikům i za vyšší výběr DPH a zvyšují počet daňových kontrol. Přibývají případy, kdy podnikatelé ručí za nezaplacenou daň svých dodavatelů. Anebo jim není uznán nárok na odpočet DPH právě proto, že některý ze subdodavatelů či jejich obchodních partnerů neodvedl DPH.

70 % společností stále nepovažuje riziko nevědomého zatažení do podvodu na DPH za reálné, ale…

... 87% z celkově doměřené daně v roce 2015 představovalo DPH
54% daňových kontrol a 73 % postupů k odstranění pochybností o daňovém přiznání se týká DPH
každý druhý kontrolní postup na DPH skončí s rozdílnou výší daně
13 mld. korun činí rozdíl mezi přiznanou a vyměřenou DPH
… počet nespolehlivých plátců se blíží 6 500 a rychle roste

Co firmě hrozí při nevědomém zatažení do podvodu na DPH?

  • Neuznání nároku na odpočet DPH.
  • Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou přímým dodavatelem.
  • Zadržení uplatněných nadměrných odpočtů na DPH.
  • Vysoké náklady na vedení daňové kontroly a následujícího soudního sporu.
  • Reputační škoda.
  • Úpadek (reorganizace).
  • Trestní odpovědnost společnosti a jejích zástupců.

Jak z toho ven?

Finanční úřady požadují, aby plátce daně prokázal, že přijal přiměřená preventivní opatření proti zatažení do daňového podvodu. Společnost si tedy musí nastavit dostatečná kontrolní opatření (s ohledem na možnosti a zvyky jejího podnikání) a pravidelně prověřovat své obchodní partnery.

Z toho důvodu společnost Deloitte přichází se sadou daňové-právních služeb, které pomohou společnostem minimalizovat toto riziko zavedením komplexního procesu kontrolních opatření, a to přibližně během 6 týdnů.

Kroky zavedení procesu

Považujete tyto informace za užitečné?