Služby

Celní služby a globální obchod

Efektivní řízení rozhodování a povinností v oblasti globálního obchodu je v celosvětovém dodavatelském řetězci důležitým, často přehlíženým faktorem. Deloitte disponuje celosvětovou sítí odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti strategie a automatizace globálního obchodu a v oblasti vývozních kontrol a dodržování souladu s pravidly dovozu/vývozu. Naši odborníci pomáhají navrhovat strategie a strukturovat globální transakce tak, aby došlo ke snížení celních poplatků a dalších nákladů spojených s mezinárodním obchodem, aby se zvýšily refundace cel a byl zajištěn soulad s právními a regulatorními požadavky za cenově příznivých podmínek.

Kontrola vývozu

Přední odborný tým pro vývozní kontroly společnosti Deloitte je multidisciplinární mnohojazyčná skupina právníků, poradců, bývalých vládních úředníků a oborových specialistů, kteří mají mnohaleté zkušenosti s celosvětovými vývozními kontrolami. Naši odborníci mají zkušenosti s americkými vývozními kontrolami a extrateritoriálními omezeními i s místními a regionálními pravidly pro vývoz. Společnost Deloitte má díky znalostem šifrovacích kontrol vynikající renomé a řídí mezinárodní činnosti týkající se myšlenkového vedení v tomto oboru. Náš tým pro vývozní kontroly spolupracuje s klienty na kontrole stávajících procesů dodržování souladu s pravidly, vede rozsáhlé klasifikační projekty ve více zemích, poskytuje školení, rozvíjí nebo podporuje současné programy pro dodržování souladu s pravidly a zavádí automatizovaná řešení s cílem podporovat vnitřní kontrolní mechanismy. Specializace našeho týmu zahrnuje kontroly zboží dvojího užití a vojenského zboží.

Služby týkající se dodržování požadavků a sporů v obchodní oblasti

Společnosti čelí stále vyššímu počtu požadavků zemí, ve kterých provozují svou činnost, na dodržování souladu s tamějšími pravidly a čím dál přísnějšímu prosazování těchto požadavků finančními úřady. Deloitte nabízí efektivní a cenově příznivé služby dodržování souladu s pravidly, které se týkají cla a globálního obchodu, včetně možnosti úplného nebo částečného outsourcingu. S použitím řešení založených na technologii pomáháme společnostem snižovat rizika a sestavovat včasnější a transparentnější výkazy. Tento přístup zlepšuje řízení dat a zajišťuje jejich integritu a přesnost. V případě sporů poskytuje Deloitte asistenci při auditu, zastoupení a vedení soudních sporů s úřady a připravuje poradenská stanoviska a zprávy.

Poradenské služby

Členy týmu celních služeb a globálního obchodu společnosti Deloitte jsou právníci, účetní, auditoři, celní deklaranti, ekonomové, bývalí vládní úředníci a oboroví specialisté. Poskytujeme poradenské služby v oblasti fiskálních a nefiskálních pravidel, a pomáháme tak společnostem vyhnout se dodatečným clům, daním, pokutám za nedodržování pravidel a důsledkům, jako je například úplné zastavení dovozu a vývozu (např. REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), celní a obchodní partnerství proti terorismu, oprávněný hospodářský subjekt a další). Odborníci společnosti Deloitte pomáhají společnostem s různými potřebami souvisejícími se clem a globálním obchodem, jako je např. optimalizace integrace po fúzi díky identifikaci celních rizik a příležitostí pro potenciální daňové odpočty, a jsou jim nápomocni při harmonizaci a určování jednotných dokladů pro stanovení „obvyklé“ nebo „reálné“ hodnoty pro účely cla a oceňování převodními cenami.

Optimalizace podnikového modelu

Společnosti hledají udržitelnou konkurenční výhodu. Odborníci společnosti Deloitte, kteří se zabývají optimalizací podnikových modelů, jsou součástí integrovaného týmu specialistů v oblasti poradenství, podnikových rizik a daní. Zaměřujeme se na odstraňování zbytných nákladů na globální obchodní transakce při současném zajišťování souladu s nesčetnými obchodními pravidly, platnými v celém světě. Přístup společnosti Deloitte k optimalizaci podnikových modelů a dodavatelských řetězců bere v úvahu požadavky vývozu i dovozu, což společnostem umožňuje vyhnout se přírůstkovým nákladům na clo/obchod a/nebo přerušení dodavatelského řetězce. Nabízí společnostem možnost optimalizace celních a globálních obchodních procesů a díky zvýšení efektivity také dosažení udržitelné konkurenční výhody.

Poradenství v oblasti daňového řízení

Deloitte poskytuje společnostem a veřejným orgánům podporu a poradenství v oblasti globálních obchodních technologických řešení pro daňové účetnictví a výkaznictví. Svým klientům poskytujeme prostřednictvím centrálně řízených globálních týmů složených z IT poradců, ekonomů, bývalých vládních úředníků, právníků a specialistů na jednotlivá odvětví komplexní, na míru šitá řešení. Asistujeme podnikům při výběru dodavatelů a posuzování a identifikaci optimálních řešení, návrzích celních a globálních obchodních procesů, funkční a technické implementaci a integraci obchodních řešení s různými systémy ERP (SAP, Oracle, AS400 a další) a poskytujeme podporu po spuštění aplikací.

Kontakt

Marek Fořt

Marek Fořt

Ředitel

Marek je ředitelem v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte ČR. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím, než v roce 2001 nastoupil do společnosti De... více