Nepřímé daně a DPH

Řešení

DPH poradenství

Daň z přidané hodnoty, která je častým prostředkem pro páchání daňových podvodů, nejčastěji kontrolují finanční úřady. Je proto v zájmu firem oblast daně z přidané hodnoty cíleně řídit, reagovat na turbulentní legislativní vývoj i na podněty ze strany daňové správy.

Naši odborníci dlouhodobě spolupracují v oblasti daně z přidané hodnoty s podnikatelským i veřejným sektorem. V České republice máme nejrozsáhlejší tým daňových poradců, kteří jsou odborníky na oblast daně z přidané hodnoty, ale zároveň se specializují na jednotlivá odvětví podnikání – rozumíme tak nejen daňové problematice, ale také specifikům vašeho podnikání.

Pomůžeme vám se správným nastavením uplatňování daně z přidané hodnoty u nových transakcí a procesů i s následnou přípravou a kontrolou daňových přiznání, kontrolních i souhrnných hlášení a hlášení intrastat, ale i při jednáních se správcem daně v rámci daňových řízení.

Poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty

DPH legislativa je v Evropské unii částečně harmonizovaná. Přesto je nutné u přeshraničních transakcí vždy počítat se specifickými úpravami a výklady jednotlivých členských zemí. Kromě jiného jednotlivé členské země uplatňují různé sazby daně, nepřímé daně se v některých zemích pohybují až do výše 25 %. Daňové zatížení se bez hlubší znalosti evropské i lokální daňové legislativy a dále bez znalosti a pochopení celkové investiční/obchodní strategie podnikatelského subjektu může rychle zbytečně zvyšovat.

Deloitte má v jednotlivých zemích EU i mimo ni své kanceláře a díky odborníkům, kteří v nich pracují, poskytuje poradenské služby týkající se lokálního i mezinárodního nepřímého zdanění. Naše služby vám umožní správně plánovat aktivity v České republice, kde se pravidelně zabýváme nejnovějšími trendy, vývojem legislativy a vlivem jejích změn na podnikání našich klientů, i na zahraničních trzích (stanovení správné sazby daně, upozornění na specifika lokální legislativy).

Poradenství ve specifických oblastech

 • Zahraniční obchod a řetězové transakce
 • Konsignační sklady
 • Manka a škody
 • Marketingové náklady
 • Transakce s nemovitostmi
 • Obchod s elektřinou a plynem
 • Revize výpočtu koeficientu
 • Školení na míru
 • Implementace ERP
 • Komplexní revize DPH
 • Zdanění forem a nástrojů

Příprava daňových přiznání a outsourcing souvisejících služeb v tuzemsku i v zahraničí

Jsme předním poskytovatelem služeb úplného a částečného outsourcingu v oblasti přípravy, kontroly a konzistentního i vysoce efektivního zpracování daňových přiznání, kontrolních i souhrnných hlášení a intrastatu.

Společnost Deloitte může zajistit plnění veškerých nebo jen vybraných povinností spojených s daní z přidané hodnoty nejenom v České republice, ale i v mnoha dalších jurisdikcích. Provádíme naše klienty procesem registrace, dobou, po kterou v České republice nebo v zahraničí podnikají, i konečnou deregistrací. Potřebujete zaregistrovat a podat jedno nebo tisíc daňových přiznání, odregistrovat a ukončit činnost? Deloitte je připraven vám pomoci.

Poradenství při jednání s finančním úřadem a soudních sporech

Společnost Deloitte má dostatek odborníků, kteří vás provedou různými jednáními se správcem daně a rádi vás budou zastupovat. Může se jednat o vrácení daně, přípravu odpovědí na oficiální i neoficiální dotazy správce daně po podání daňového přiznání a kontrolního hlášení, o přípravu odpovědí na dotazy správce daně v rámci jeho vyhledávací činnosti nebo i v době daňové kontroly.  Zastupujeme klienty před správci daně v době daňové kontroly v České republice i za pomoci kolegů v jiných zemích. Spolu s kolegy z Deloitte Legal vedeme pro klienty rozsáhlé a komplikované spory o správnost uplatnění DPH.

Kontakt

Adham Hafoudh

Adham Hafoudh

Vedoucí partner

Adham Hafoudh je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se zejména na DPH a má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním DPH při mezinárodních obcho... více