Technologie v oblasti financí, účetnictví, daní a HR, digitalizace, robotizace

Řešení

Technologie, Robotika, ERP

Naše služby v oblasti technologií pro podporu procesů v rámci financí, reportingu, účetnictví, daní a mzdové agendy zahrnují vše od analýzy stávajících procesů, jejich komplexního zmapování až po návrh úprav, které vedou k jejich zefektivňování a návrhu technologických řešení.

Digitalizace

Náš tým odborníků z oblasti financí, daní a technologií vám pomůže analyzovat stávající manuální procesy založené na oběhu papírových dokumentů a navrhne nové postupy, které povedou ke snížení či úplné eliminaci jejich oběhu. Tyto postupy zároveň pomůže implementovat. Eliminace oběhu papírových dokumentů vám pomůže zvýšit efektivitu původních procesů, umožní vzdálenou práci s dokumenty i z mobilních zařízení a připraví půdu pro případnou automatizaci. Vítaným benefitem digitalizace papírových dokumentů je úspora nákladů, které souvisejí s archivací.

Jak vám můžeme pomoci

 • Zmapujeme vaše podnikové procesy a navrhneme postup digitalizace.
 • Analyzujeme jednotlivé typy papírových dokumentů z hlediska požadavků daňových a dalších zákonů.
 • Navrhneme technologické řešení pro oběh dokumentů.

Robotizace a automatizace procesů

Trendem dnešní doby, který se nevyhnul ani oblasti financí a účetnictví, je automatizace a robotizace. Robotizace je ideálním řešením pro rutinní činnosti, které se často opakují a spotřebovávají větší množství cenné lidské síly. Pokročilé robotické technologie vám umožní nahradit pracovníky vykonávající rutinní činnosti softwarovým řešením, které přináší výrazné zvýšení kapacity a zároveň snížení chybovosti způsobené lidským faktorem. Tím dává vašim pracovníkům možnost soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou, kde je člověk stále nenahraditelný. Využití robotů nevyžaduje dlouhodobou přípravu, nasazení je obvykle možné v řádu týdnů a nevyžaduje žádné úpravy vašich stávajících informačních systémů.

Jak vám můžeme pomoci:

 • Provedeme analýzu vašich procesů a doporučíme procesy k automatizaci.
 • Vytvoříme zadání a požadavky pro tvorbu robotů.
 • Vytvoříme robota podle vašeho zadání.
 • Naučíme vás roboty obsluhovat.

ERP support

Zvažujete změnu či implementaci nového ERP systému? Náš tým odborníků je vám připraven pomoci s přípravou na tuto změnu i s její vlastní realizací. Nabízíme podporu při přípravě a definici požadavků na nový ERP systém, s popisem stávajících procesů jako podkladu pro zadání pro implementaci a klientské úpravy, s řízením celého projektu až po uživatelské testování a zaškolení uživatelů.

Naší výhodou je, že naši pracovníci mají zkušenosti z řady implementací ERP systémů, a to jak na straně implementátora, tak na straně zákazníka. Díky této zkušenosti jsme schopni vám pomoci s efektivní komunikací vašich požadavků tak, aby výsledné nastavení ERP systému co nejlépe odpovídalo vašim představám a požadavkům.

Jak vám můžeme pomoci:

 • Připravíme zadání pro výběr ERP systému.
 • Vytvoříme popisy procesů pro implementační tým (tzv. blueprints).
 • Zajistíme řízení projektu implementace a komunikaci s implementátorem.
 • Poskytneme zkušené pracovníky jako klíčové uživatele a pracovníky na uživatelské testování.
 • Pomůžeme se zaškolením uživatelů a tvorbou uživatelské dokumentace.

MobileXpense

Mobile Expense je multifunkční webové řešení pro správu cestovních a výdajových nákladů, které umožňuje optimalizaci procesů a správy poskytované společností Deloitte ve spolupráci s třetí stranou.

Efektivní vedení mzdové agendy pomocí PeoplePort

People Port se skládá z několika nástrojů, které pomáhají klientům a společnosti Deloitte spravovat zadávání dat do systému mzdové agendy, sledovat požadavky a dotazy zaměstnanců a vytvářet dokumenty. Prostřednictvím bezpečného a snadno dostupného pracovního prostoru umožňuje portál sdílet dokumenty a sbírat informace, čímž pomáhá snižovat množství e-mailů i telefonátů.

PeoplePort

Nástroj pro správu dat mzdové evidence a efektivní komunikaci se zaměstnanci

Více informací

Kontakt

Zbyněk Brtinský

Zbyněk Brtinský

Partner

Zbyněk Brtinský je partnerem divize společnosti Deloitte specializující se na outsourcing podnikových procesů (BPS) a BPS leaderem pro oblast střední Evropy. Je členem britské Asociace autorizovaných ... více