Vykrytí nedostatečné kapacity

Řešení

Vykrytí nedostatečné kapacity

Odpověď na nedostatek zaměstnanců

Mnoho společností a center sdílených služeb v dnešní době potřebuje stále více finančních specialistů. Nepotřebují je však neustále. Poptávka po zdrojích prudce vzrůstá ve chvíli, kdy je potřeba splnit požadavky konkrétních projektů, například přechod na nové centrum sdílených služeb, navýšení kapacity, nová IT implementace, krátkodobá absence klíčových zaměstnanců nebo blížící se termín pro podání reportu.

Oddělení Financial Resources společnosti Deloitte rychle poskytuje dočasná řešení dle vašich potřeb. Zkušení administrativní pracovníci či specialisté na účetnictví a finanční řízení přijedou a posílí váš tým nejen na základě plnění úkolů, ale také poskytováním řešení a doporučení.

Jsme obzvlášť flexibilní v plánování a časové organizaci projektů, a to doma i v zahraničí. Intenzivní prověřování a monitorování našich zaměstnanců zajišťuje, že k vašim pracovním požadavkům bude přidělen ten nejvhodnější pracovník. Naprosté respektování důvěrnosti podnikových dat je samozřejmostí.

Výhody dočasného nájmu zaměstnanců

 • Zkušenosti a odbornost pro vytvoření efektivních obchodních řešení na míru danému klientovi
 • Umožňuje vedení soustředit se na hlavní oblast podnikání
 • Poskytnutí flexibilní pracovní síly a potřebných zdrojů hned, jakmile vyvstane potřeba
 • Usnadnění řešení konfliktů díky poskytnutí „nezávislé“ perspektivy
 • Dosažení kvality a efektivity na kontinuální bázi
 • Přesun zátěže personálního řízení na třetí stranu

Fáze spolupráce

0. Přiřadit kompetence a zkušenosti

 • Identifikovat vhodného kandidáta s potřebnými profesními a osobními kompetencemi pro řešení (a rozvíjení) úkolů v požadovaném rozsahu

1. Pozorovat

 • Vést rozhovory a pozorovat za účelem pochopení úkolů, procesů, systémů, toku informací a kritérií pro úspěch
 • Získat znalosti od kolegů ve finančním oddělení i dalších relevantních zainteresovaných osob

2. Pomáhat

 • Pomáhat při plnění konkrétních úkolů a dokončování konkrétních výstupů
 • Nedochází k vlastnictví úkolů a procesů atd.

3. Plnit

 • Samostatně plnit přidělené úkoly a získávat potvrzení o porozumění od zaměstnance (zaměstnanců), jenž daný úkol předává
 • Nedochází k vlastnictví úkolů a procesů atd.

4. Převzít

 • Nezávislá odpovědnost a vlastnictví úkolů a procesů
 • Neustálé zaměření na výstupy a rozvoj/optimalizaci
 • Jednání s vedením o postupu a získaných poznatcích

5. Periodické podávání zpráv o stavu, postupu a možných problémech

Kontakt

Zbyněk Brtinský

Zbyněk Brtinský

Partner

Zbyněk Brtinský je partnerem divize společnosti Deloitte specializující se na outsourcing podnikových procesů (BPS) a BPS leaderem pro oblast střední Evropy. Je členem britské Asociace autorizovaných ... více