Vykrytí nedostatečné kapacity

Řešení

Podpora finančních služeb

Reakce na nedostatek podpory finančních služeb 

Mnohé společnosti a centra sdílených služeb dnes hlásí stále se zvyšující potřebu finančních specialistů. Tato potřeba však není trvalá. Poptávka po zdrojích dramaticky roste, je-li třeba splnit požadavky konkrétních projektů, například převodu do nového centra sdílených služeb, navýšení kapacity, implementace IT, krátkodobé absence klíčových zaměstnanců nebo blížící se uzávěrky výkaznictví. Tuto poptávku lze efektivně uspokojit prostřednictvím našich služeb finanční podpory.

Jsme mimořádně flexibilní při plánování a časovém řízení projektů, jak doma, tak i v zahraničí. Samozřejmostí je naprosté respektování důvěrnosti firemních dat.

Výhody podpory finančních služeb

 • Zkušenosti a expertíza pro vytváření specifických a efektivních obchodních řešení pro klienty
 • Umožňuje vedení soustředit se na hlavní činnosti
 • Okamžité poskytnutí flexibilních a nezbytných zdrojů v momentě vzniku  potřeby
 • Usnadnění řešení konfliktů zajištěním „nezávislého“ pohledu.
 • Průběžné dosahování kvality a efektivity

Fáze spolupráce

0. Soulad kompetencí a zkušeností

 • Určení správného rozsahu projektu

1. Pozorování

 • Dotazování a pozorování s cílem porozumět úkolům, procesům, systémům, informačním tokům a kritériím úspěchu

2. Pomoc

 • Pomoc při plnění konkrétních úkolů a dokončování konkrétních výstupů
 • Žádná odpovědnost za úkoly a procesy atd.

3. Plnění úkolů

 • Samostatné plnění přidělených úkolů
 • Žádná odpovědnost za úkoly a procesy atd.

4. Převzetí

 • Samostatná odpovědnost a zodpovědnost za úkoly a procesy
 • Průběžné zaměření na výsledky a vývoj/optimalizaci
 • Diskuse s vedením o vývoji a připomínkách

5. Pravidelné podávání zpráv o stavu, vývoji a případných problémech

Kontakt

Zbyněk Brtinský

Zbyněk Brtinský

Partner

Zbyněk Brtinský je partnerem divize společnosti Deloitte specializující se na outsourcing podnikových procesů (BPS) a BPS leaderem pro oblast střední Evropy. Je členem britské Asociace autorizovaných ... více