Commerce Cloud – nový přístup k zákazníkům

Článek

Commerce Cloud

Nový přístup k zákazníkům

Změna je slovo, které výstižně popisuje, co se v oblasti elektronického obchodu (tzv. eCommerce) děje. Změny v nákupních preferencích jsou doprovázeny změnami technologií a systémů na podporu prodeje. Řada prodejních míst dokonce zavedla několik různých systémů pro sledování úrovně zásob, generování dokladů o prodeji či kontrolování stavu zboží. Takovéto systémy často sdílí zdroje a jsou závislé jeden na druhém, což ovšem ztěžuje zachovávání integrity dat.

Změna je odpovědí na požadavky zákazníků

Zmíněné změny technologie a systémů jsou založeny na neustále rostoucích požadavcích zákazníků, kteří kromě okamžité zpětné vazby očekávají také rychlejší a efektivnější služby. Kontrola dostupnosti produktů, možnost obdržet doklad o prodeji (např. fakturu pro účely DPH) při platbě nebo možnost obrátit se na zákaznické centrum 24 hodin denně 7 dní v týdnu je nyní standardem.

Navzdory rostoucímu počtu transakcí a narůstající popularitě kanálu pro elektronické obchodování zůstává off-line prodej základním stavebním kamenem strategie v řadě segmentů trhu. Mnoho maloobchodních prodejců disponuje rozšířenou sítí tradičních obchodů, které velmi dobře prosperují. Hrají ale i novou roli. Staly se showroomy a centry zákaznických služeb, které doplňují elektronické kanály tím, že nabízejí možnost se s produktem seznámit, klást dotazy nebo získat podporu produktu. To je důvodem, proč nyní oblast eCommerce čelí zbrusu novým výzvám. Všechny prodejní kanály tvoří ekosystém známý pod názvem „Omnichannel“, ve kterém je hlavní pozornost zaměřena na zákazníky a jejich nákupní zkušenosti. V závislosti na vývoji obchodu a jeho omnichannelové zralosti vyvstane dříve nebo později otázka, jak propojit stávající systém tradičních obchodů s on-line prodeji tak, aby došlo k vytvoření konzistentní značky a bylo možné nabízet srovnatelnou nákupní zkušenost. Zde by mohl pomoci Salesforce Commerce Cloud.

Commerce Cloud – most mezi dvěma světy

Díky akvizici DemandWare rozšířil Salesforce, celosvětový lídr v oblasti poskytování aplikací na podporu prodeje, své portfolio produktů a vytvořil Commerce Cloud. Jedná se o moderní cloudovou platformu, která propojuje data o prodeji ze dvou realit, on-line a off-line. Zaručuje zákazníkům on-line i tradičních obchodů nejlepší služby stálé kvality, čímž se stává srdcem systému jako celku. Díky této platformě může majitel obchodu z jednoho místa:

  • spravovat on-line tržby,
  • sledovat úrovně zásob v tradičních obchodech a na skladu,
  • mít přístup k prodejním údajům získaným ze systémů POS v tradičních obchodech,
  • řídit procesy zákaznických služeb.

Systém dále umožňuje zvýšit standard zákaznických služeb v tradičním obchodě jako takovém díky používání mobilních přístrojů, které umožňují prodavačům kontrolovat dostupnost, specifikace a alternativy a získat přístup do obsáhlých multimediálních materiálů.

Commerce Cloud je tedy rozšířenou platformou pro marketingové aktivity na internetových stránkách. Může být použit pro snadné vytváření cílových stránek s produkty. Zároveň se jedná o vynikající nástroj pro automatizaci marketingu, který umožňuje zasílání personalizovaných e-mailů velkému množství adresátů. Další funkcí, která stojí za zmínku, je mechanismus doporučení. Na základě preferencí uživatele doporučí platforma produkty, které jsou pro uživatele potenciálně zajímavé. Výsledkem je zdokonalení přesnosti představovaných produktů a úspora času, který by zákazník vyhledáváním produktů strávil.

Nové řešení Salesforce pro oblast eCommerce představuje úsporu s ohledem na údržbu systému a infrastruktury. Po jeho zavedení získá subjekt za úhradu licenčního poplatku přístup k systematickým aktualizacím i novým funkcím. Navíc se jedná o cloudové řešení, což znamená, že infrastrukturu dodává a udržuje prodejce na nejvyšší možné úrovni. Výsledkem je nepřerušený přístup, který je zaručen z jakékoli lokality po celém světě. Data jsou uchovávána na bezpečných serverech spravovaných specializovanými jednotkami, což zaručuje SLA vyšší než 99,8 %.

Salesforce Commerce Cloud je založen na otevřené architektuře. To znamená, že systém lze jednoduše integrovat a modifikovat.

Prvky Commerce Cloud popsané výše patří mezi nejdůležitější funkce, které toto řešení nabízí. Jsem přesvědčen, že tento nástroj má obrovský potenciál a umožní řadě podniků optimalizovat jejich procesy, dosahovat úspor a výrazně zlepšit zákaznickou zkušenost. To nakonec povede k nárůstu spokojenosti, loajality a k většímu úspěchu.

Považujete tyto informace za užitečné?